• baner

  PROTINUS

  Ośrodek Szkoleniowo – Badawczy

  Realizujemy przedsięwzięcia edukacyjne i badawcze poprzez przygotowanie ekspertyz, raportów i opinii.
  Realizujemy wspólnie projekty służące diagnozowaniu i rozwiązywaniu problemów we wdrażaniu nowych rozwiązań i technologii.
 • baner

  Profesjonalny Kurs Baristyczny

  Kurs ma charakter otwarty, w szkoleniu może uczestniczyć każdy, kto chce nabyć bądź udoskonalić umiejętności we wskazanym poniżej zakresie.
 • baner

  KURS SZACHOWY

  Zajęcia w ramach kursu odbywają się raz w tygodniu po dwie godziny lekcyjne – w sumie 90 minut.
  Grupa od 8 do 16 osób.
 • baner

  Kurs florystyczny

  Cały kurs trwa 50 godzin
  10 godzin zajęć teoretycznych oraz 40godzin zajęć praktycznych
 SPOTKANIE INFORMACYJNO-ORGANIZACYJNE 
W RAMACH PROJEKTU
 ZAWODOWO KOMPETENTNI

SPOTKANIE INFORMACYJNO-ORGANIZACYJNE W RAMACH PROJEKTU ZAWODOWO KOMPETENTNI

W dniu 21.06.2017r. miało miejsce spotkanie informacyjno-organizacyjne kadry zarządzającej z uczniami zakwalifikowanymi do udziału w drugiej edycji ponadprogramowych staży zawodowych w ramach projektu ZAWODOWO KOMPETENTNI. Podczas spotkania przekazano istotne informacje, doprecyzowano kwestie organizacyjne oraz wypełniono niezbędną dokumentację.

W roku szkolnym 2016/2017 ponadprogramowe staże zawodowe będą miały ponownie charakter wyjazdowy oraz stacjonarny i zostaną zrealizowane w przedsiębiorstwach na terenie województwa podlaskiego.

W tegorocznej edycji działań projektowych weźmie udział łącznie 36 uczniów Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 4 w Łomży:

16 uczniów technikum żywienia i usług gastronomicznych

10 uczniów technikum hotelarstwa

10 uczniów technikum budownictwa

Staże rozpoczną się 31.07.2017r. i potrwają do 25.08.2017r. W tym czasie każdy z uczniów odbędzie 150 godz. ponadprogramowego stażu zawodowego realizując program kształcenia zawodowego opracowany na potrzeby danego ucznia i przyjmującego na staż przedsiębiorstwa.

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020. Działanie 3.3 Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki.