• baner

  PROTINUS

  Ośrodek Szkoleniowo – Badawczy

  Realizujemy przedsięwzięcia edukacyjne i badawcze poprzez przygotowanie ekspertyz, raportów i opinii.
  Realizujemy wspólnie projekty służące diagnozowaniu i rozwiązywaniu problemów we wdrażaniu nowych rozwiązań i technologii.
 • baner

  Profesjonalny Kurs Baristyczny

  Kurs ma charakter otwarty, w szkoleniu może uczestniczyć każdy, kto chce nabyć bądź udoskonalić umiejętności we wskazanym poniżej zakresie.
 • baner

  KURS SZACHOWY

  Zajęcia w ramach kursu odbywają się raz w tygodniu po dwie godziny lekcyjne – w sumie 90 minut.
  Grupa od 8 do 16 osób.
 • baner

  Kurs florystyczny

  Cały kurs trwa 50 godzin
  10 godzin zajęć teoretycznych oraz 40godzin zajęć praktycznych

Ośrodek malucha

W oparciu o wiedzę naukową i pedagogiczną rozwijane są umiejętności i  dzieci i młodzieży w zakresie rozwoju intelektualnego i ruchowego w formie zajęć i gier: szachowych, matematyczno – logicznych oraz sprawnościowych.

KURS SZACHOWY

Wymagania dotyczące uczestnika kursu:

I „Maluch”
W kursie mogą wziąć udział dzieci w wieku 5–7 lat, które dopiero rozpoczynają przygodę z szachami, nie posiadające kategorii szachowej (tzw. „BeKowcy” – Bez Kategorii).
II „Junior”
W kursie mogą wziąć udział dzieci w wieku 6– 10 lat, które znają przepisy gry, potrafią rozegrać partię oraz posiadają maksymalnie IV (w przypadku dziewcząt maks: III) kategorię szachową czyli 1400 rankingu PZSzach. (Polskiego Związku Szachowego).

III „Dorosły”
W kursie mogą wziąć udział osoby pełnoletnie, które dopiero rozpoczynają przygodę z szachami, nie posiadające kategorii szachowej.

Czas trwania zajęć:
Kurs trwa 30 godz.
Zajęcia w ramach kursu odbywają się raz w tygodniu po dwie godziny lekcyjne – w sumie 90 minut.

Ilość osób:
Grupa od 8 do 16 osób.

Program kursu:

Grupa I „Maluch”

 • Historia szachów.
 • Szachownica i jej właściwości.
 • Zapoznanie się z każdą z figur oraz z jej mocnymi stronami.
 • Poznanie wartości poszczególnych figur.
 • Cel gry w szachy.
 • Proste końcówki pionowe.
 • Matowanie przy dużej przewadze materialnej.
 • Elementy taktyki.
 • Podstawowe zasady gry w debiucie.
 • Poznanie notacji szachowej.
 • Ogólne przepisy gry turniejowej.
 • Udział w wewnętrznych turniejach szachowych.
Grupa II „Junior”
 • Historia szachów.
 • Końcówki szachowe pionowe, wieżowe oraz lekko –figurowe.
 • Poznanie taktycznych uderzeń w partii szachowej.
 • Elementy strategii szachowej.
 • Analiza partii mistrzów i na jej podstawie rozpoczęcie pracy nad debiutami szachowymi.
 • Przygotowanie do udziału w turniejach klasycznych(dłuższe tempo gry, obowiązek zapisu partii)
 • Analiza własnych partii z turniejów klasycznych.
 • Ogólne zapoznanie się z sylwetkami mistrzów świata.
 • Ciekawostki szachowe i „humor przy szachownicy”.
 • Udział w turniejach szachowych wewnętrznych oraz zewnętrznych.

Dokument uzyskany po zakończeniu kursu:
Uczestnik otrzyma dyplom ukończenia kursu, będzie przygotowany do udziału w turniejach szachowych, a także do samodzielnej pracy nad szachami. Zdobywanie wyższych kategorii szachowych będzie kwestią czasu – w zależności od zaangażowania i predyspozycji.