• baner

  KURS SZACHOWY

  Zajęcia w ramach kursu odbywają się raz w tygodniu po dwie godziny lekcyjne – w sumie 90 minut.
  Grupa od 8 do 16 osób.

Profesjonalny Kurs Baristyczny

Wymagania dotyczące uczestnika kursu:
Kurs ma charakter otwarty, w szkoleniu może uczestniczyć każdy, kto chce nabyć bądź udoskonalić umiejętności we wskazanym poniżej zakresie.
Czas trwania kursu:
Kurs trwa 2 dni - łącznie 16 godzin.
Liczba osób:
Grupa 6-10 osobowa.
Program Kursu:

 • Historia kawy.
 • Użytkowe gatunki kawy.
 • Metody zbierania kawy.
 • Obróbka ziaren.
 • Zasada 4M.
 • Cechy idealnego espresso.
 • Techniki przygotowania i parzenia kawy.
 • Spienianie mleka.
 • Obsługa wszelkiego sprzętu baristycznego (profesjonalny ekspres ciśnieniowy, młynek do mielenia, dzbanki itp.). Czyszczenie i konserwacja sprzętu.
 • Przygotowywanie wszystkich rodzajów kaw (espresso, latte, cappuccino, americano, latte machiato, espresso doppio, espresso lungo, café au lait, irish coffee, frappe).
 • Egzamin praktyczny i teoretyczny.
 • Wręczenie dyplomów i certyfikatów.

Wszystkie tematy z programu kursu są omówione zarówno na zajęciach teoretycznych jak i praktycznych. Kurs nastawiony jest na praktykę i 80% czasu zajmują zajęcia praktyczne.

Dokument uzyskany po zakończeniu kursu:  
Warunkiem ukończenia kursu jest uzyskanie przez słuchacza zaliczenia z przedmiotów przewidzianych w planie nauczania oraz zdanie egzaminu wewnętrznego przed komisją egzaminacyjną powołaną przez organizatora kształcenia.
Słuchacze, którzy ukończyli kurs z wynikiem pozytywnym uzyskują certyfikat ukończenia kursu.
Możliwość wystawienia certyfikatu w języku angielskim - ważne na terenie UE.