• baner

  PROTINUS

  Ośrodek Szkoleniowo – Badawczy

  Realizujemy przedsięwzięcia edukacyjne i badawcze poprzez przygotowanie ekspertyz, raportów i opinii.
  Realizujemy wspólnie projekty służące diagnozowaniu i rozwiązywaniu problemów we wdrażaniu nowych rozwiązań i technologii.
 • baner

  Profesjonalny Kurs Baristyczny

  Kurs ma charakter otwarty, w szkoleniu może uczestniczyć każdy, kto chce nabyć bądź udoskonalić umiejętności we wskazanym poniżej zakresie.
 • baner

  KURS SZACHOWY

  Zajęcia w ramach kursu odbywają się raz w tygodniu po dwie godziny lekcyjne – w sumie 90 minut.
  Grupa od 8 do 16 osób.
 • baner

  Kurs florystyczny

  Cały kurs trwa 50 godzin
  10 godzin zajęć teoretycznych oraz 40godzin zajęć praktycznych

Kurs projektowania ogrodów i terenów zielonych

W okresie od 27.09.2014 do 19.10.2014 PROTINUS Ośrodek Szkoleniowo-Badawczy przeprowadził wspomagany komputerowo kurs projektowania ogrodów i terenów zielonych z obsługą oprogramowania projektowego. Kurs był skierowany do uczniów Augustowskiego Centrum Edukacyjnego. W ramach kursu uczniowie nabyli umiejętność projektowania ogrodów z wykorzystaniem technologii ICT.

 Kurs projektowania ogrodów i terenów zielonych
 Kurs projektowania ogrodów i terenów zielonych
 Kurs projektowania ogrodów i terenów zielonych
 Kurs projektowania ogrodów i terenów zielonych
 Kurs projektowania ogrodów i terenów zielonych
 Kurs projektowania ogrodów i terenów zielonych
 Kurs projektowania ogrodów i terenów zielonych
 Kurs projektowania ogrodów i terenów zielonych