• baner

  PROTINUS

  Ośrodek Szkoleniowo – Badawczy

  Realizujemy przedsięwzięcia edukacyjne i badawcze poprzez przygotowanie ekspertyz, raportów i opinii.
  Realizujemy wspólnie projekty służące diagnozowaniu i rozwiązywaniu problemów we wdrażaniu nowych rozwiązań i technologii.
 • baner

  Profesjonalny Kurs Baristyczny

  Kurs ma charakter otwarty, w szkoleniu może uczestniczyć każdy, kto chce nabyć bądź udoskonalić umiejętności we wskazanym poniżej zakresie.
 • baner

  KURS SZACHOWY

  Zajęcia w ramach kursu odbywają się raz w tygodniu po dwie godziny lekcyjne – w sumie 90 minut.
  Grupa od 8 do 16 osób.
 • baner

  Kurs florystyczny

  Cały kurs trwa 50 godzin
  10 godzin zajęć teoretycznych oraz 40godzin zajęć praktycznych

„Dwie ręce mam i wszystko zrobię sam”- wycieczki do Podlaskiego Muzeum Kultury Ludowej/ Muzeum Wsi

Dnia 2 i 23 czerwca 2022r. w ramach wyjazdów „Dwie ręce mam i wszystko zrobię sam”  80 dzieci z Przedszkola nr 3 w Siemiatyczach zwiedziło Podlaskie Muzeum Kultury Ludowej/ Muzeum Wsi. Dzieci uczestniczyły w lekcji muzealnej we wnętrzach zabytkowych chałup wiejskich oraz na terenach zielonych Muzeum, wysłuchały gawędy o tematyce związanej z dawnym gospodarstwem wiejskim, z pracami domowymi, rzemiosłem, tradycyjną sztuką, ze zwyczajami i obrzędowością ludową. Następnie dzieci wzięły udział w warsztatach „Od ziarenka do bochenka”, podczas których poznały  proces tradycyjnego wypieku chleba, od siewu zboża, po wyjmowanie z pieca pachnącego bochenka oraz własnoręcznie wykonały ciasto na podpłomyki, które (po upieczeniu na piecu przez osobę prowadzącą warsztaty) mogły zjeść. Dzieci uczestniczyły także w warsztatach „Nie święci garnki lepią”. Podczas zajęć poznały tajniki pracy garncarza. Wysłuchały, jak pozyskać, przerobić i przygotować glinę do wyrobu naczyń ceramicznych. Poznały etapy toczenia na kole garncarskim oraz proces suszenia i wypału przedmiotów z gliny. Zobaczyły tradycyjne formy naczyń ceramicznych oraz inne przedmioty, wykonywane przez garncarzy w naszym regionie. Następnie dzieci własnoręcznie wykonały ceramiczne obrazki lub ptaszki, które zabrały do domu na pamiątkę. Po obiedzie dzieci uczestniczyły w zajęcia ruchowych i zabawach na świeżym powietrzu na terenie skansenu. 

 fot. 1  fot. 2  fot. 3  fot. 4  fot. 5  fot. 6  fot. 7  fot. 8  fot. 9  fot. 9