• baner

  PROTINUS

  Ośrodek Szkoleniowo – Badawczy

  Realizujemy przedsięwzięcia edukacyjne i badawcze poprzez przygotowanie ekspertyz, raportów i opinii.
  Realizujemy wspólnie projekty służące diagnozowaniu i rozwiązywaniu problemów we wdrażaniu nowych rozwiązań i technologii.
 • baner

  Profesjonalny Kurs Baristyczny

  Kurs ma charakter otwarty, w szkoleniu może uczestniczyć każdy, kto chce nabyć bądź udoskonalić umiejętności we wskazanym poniżej zakresie.
 • baner

  KURS SZACHOWY

  Zajęcia w ramach kursu odbywają się raz w tygodniu po dwie godziny lekcyjne – w sumie 90 minut.
  Grupa od 8 do 16 osób.
 • baner

  Kurs florystyczny

  Cały kurs trwa 50 godzin
  10 godzin zajęć teoretycznych oraz 40godzin zajęć praktycznych

Koło matematyczne Mały Archimedes na Uniwersytecie w Białymstoku w ramach projektu „Kompleksowy program rozwoju ZSTiO nr 4 w Łomży”

W drugiej połowie kwietnia 2022r. odbyły się wyjazdowe zajęcia w ramach Koła matematycznego Mały Archimedes prowadzone na Uniwersytecie w Białymstoku, zorganizowane przez PROTINUS Ośrodek Szkoleniowo- Badawczy dla trzech 10 osobowych grup uczniów z Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 4 w Łomży. Zajęcia prowadziła doktor nauk matematycznych, wykładowca akademicki Wydziału Matematyki Uniwersytetu w Białymstoku- Pani Justyna Makowska. Uczestnicy po zajęciach zwiedzili Kampus Uniwersytetu w Białymstoku i zjedli obiad w uniwersyteckiej placówce Restauracji „Pieprz i Wanilia”.

 fot. 1  fot. 2  fot. 3  fot. 4  fot. 5  fot. 6  fot. 7