• baner

  PROTINUS

  Ośrodek Szkoleniowo – Badawczy

  Realizujemy przedsięwzięcia edukacyjne i badawcze poprzez przygotowanie ekspertyz, raportów i opinii.
  Realizujemy wspólnie projekty służące diagnozowaniu i rozwiązywaniu problemów we wdrażaniu nowych rozwiązań i technologii.
 • baner

  Profesjonalny Kurs Baristyczny

  Kurs ma charakter otwarty, w szkoleniu może uczestniczyć każdy, kto chce nabyć bądź udoskonalić umiejętności we wskazanym poniżej zakresie.
 • baner

  KURS SZACHOWY

  Zajęcia w ramach kursu odbywają się raz w tygodniu po dwie godziny lekcyjne – w sumie 90 minut.
  Grupa od 8 do 16 osób.
 • baner

  Kurs florystyczny

  Cały kurs trwa 50 godzin
  10 godzin zajęć teoretycznych oraz 40godzin zajęć praktycznych

Staże uczniów w Białymstoku w ramach projektu „ElektroIT”

W terminie 2-27 sierpnia 2021r. odbyły się staże ponadprogramowe w Białymstoku zorganizowane przez PROTINUS Ośrodek Szkoleniowo- Badawczy dla 20 uczniów z Zespołu Szkół Technicznych im. W. St. Reymonta w Czartajewie z klas o profilu: technik elektryk, technik mechanik, technik informatyk i technik usług fryzjerskich. Staże odbyły się w następujących Firmach i Instytucjach: Supon Sp. zo.o., Remis Malinowscy i Wspólnicy Sp. J., KREATOR Przemysław Oszczapiński, Białostockie Centrum Onkologii Dział Informatyki, Salon Fryzjersko- Kosmetyczny „IMAGE” Teresa Łukaszewicz, Spółdzielnia Pracy Fryzjersko Kosmetyczna.

Staże uczniów w Białymstoku w ramach projektu „ElektroIT” fot. 1 Staże uczniów w Białymstoku w ramach projektu „ElektroIT” fot. 2 Staże uczniów w Białymstoku w ramach projektu „ElektroIT” fot. 3 Staże uczniów w Białymstoku w ramach projektu „ElektroIT” fot. 4 Staże uczniów w Białymstoku w ramach projektu „ElektroIT” fot. 5 Staże uczniów w Białymstoku w ramach projektu „ElektroIT” fot. 6 Staże uczniów w Białymstoku w ramach projektu „ElektroIT” fot. 7 Staże uczniów w Białymstoku w ramach projektu „ElektroIT” fot. 8 Staże uczniów w Białymstoku w ramach projektu „ElektroIT” fot. 9 Staże uczniów w Białymstoku w ramach projektu „ElektroIT” fot. 10 Staże uczniów w Białymstoku w ramach projektu „ElektroIT” fot. 11