• baner

  PROTINUS

  Ośrodek Szkoleniowo – Badawczy

  Realizujemy przedsięwzięcia edukacyjne i badawcze poprzez przygotowanie ekspertyz, raportów i opinii.
  Realizujemy wspólnie projekty służące diagnozowaniu i rozwiązywaniu problemów we wdrażaniu nowych rozwiązań i technologii.
 • baner

  Profesjonalny Kurs Baristyczny

  Kurs ma charakter otwarty, w szkoleniu może uczestniczyć każdy, kto chce nabyć bądź udoskonalić umiejętności we wskazanym poniżej zakresie.
 • baner

  KURS SZACHOWY

  Zajęcia w ramach kursu odbywają się raz w tygodniu po dwie godziny lekcyjne – w sumie 90 minut.
  Grupa od 8 do 16 osób.
 • baner

  Kurs florystyczny

  Cały kurs trwa 50 godzin
  10 godzin zajęć teoretycznych oraz 40godzin zajęć praktycznych

Staże uczniów w Białymstoku w ramach projektu „Praktyczne kompetencje w moim zawodzie”

W terminie 5-30 lipca 2021r. odbyły się staże ponadprogramowe w Białymstoku zorganizowane przez PROTINUS Ośrodek Szkoleniowo- Badawczy dla 27 uczniów z Zespołu Szkół Zawodowych w Hajnówce z klas o profilu: technik żywienia i usług gastronomicznych, technik logistyk, technik budownictwa i technik mechanik. Staże odbyły się w Firmach: Gastro Strefa Sp. zo.o. sp.k., TANOSHII Sp. zo. o., TK PRO Tomasz Kudrycki, Remis Malinowscy i Wspólnicy Sp.J., AKCESS Starosta i Wspólnicy Sp. J., KOMPLEKS-BUD Kamiński Sp. zo. o., Supon Sp. zo.o.

Praktyczne kompetencje w moim zawodzie fot. 1 Praktyczne kompetencje w moim zawodzie fot. 2 Praktyczne kompetencje w moim zawodzie fot. 3 Praktyczne kompetencje w moim zawodzie fot. 4 Praktyczne kompetencje w moim zawodzie fot. 5 Praktyczne kompetencje w moim zawodzie fot. 6 Praktyczne kompetencje w moim zawodzie fot. 7 Praktyczne kompetencje w moim zawodzie fot. 8 Praktyczne kompetencje w moim zawodzie fot. 9 Praktyczne kompetencje w moim zawodzie fot. 10