• baner

  PROTINUS

  Ośrodek Szkoleniowo – Badawczy

  Realizujemy przedsięwzięcia edukacyjne i badawcze poprzez przygotowanie ekspertyz, raportów i opinii.
  Realizujemy wspólnie projekty służące diagnozowaniu i rozwiązywaniu problemów we wdrażaniu nowych rozwiązań i technologii.
 • baner

  Profesjonalny Kurs Baristyczny

  Kurs ma charakter otwarty, w szkoleniu może uczestniczyć każdy, kto chce nabyć bądź udoskonalić umiejętności we wskazanym poniżej zakresie.
 • baner

  KURS SZACHOWY

  Zajęcia w ramach kursu odbywają się raz w tygodniu po dwie godziny lekcyjne – w sumie 90 minut.
  Grupa od 8 do 16 osób.
 • baner

  Kurs florystyczny

  Cały kurs trwa 50 godzin
  10 godzin zajęć teoretycznych oraz 40godzin zajęć praktycznych

Warsztaty rozwijające umiejętność gry w szachy dla nauczycieli

W kwietniu 2021r. w Niepublicznym Przedszkolu Bajeczka w Mońkach odbyły się Warsztaty rozwijające umiejętność gry w szachy dla nauczycieli. Warsztaty prowadził Dyrektor Ośrodka Szkoleniowo- Badawczego PROTINUS- p. Mirosław Popławski.

Uczestniczący w zajęciach nauczyciele podnieśli swoje kompetencje, rozwinęli umiejętności gry w szachy, zdobyli dodatkowe kwalifikacje, udoskonalili metody pracy z dziećmi, dzięki czemu prowadzone zajęcia szachowe w przedszkolu będą atrakcyjniejsze i efektywniejsze.

 Warsztaty rozwijające umiejętność gry w szachy dla nauczycieli Warsztaty rozwijające umiejętność gry w szachy dla nauczycieli Warsztaty rozwijające umiejętność gry w szachy dla nauczycieli Warsztaty rozwijające umiejętność gry w szachy dla nauczycieli Warsztaty rozwijające umiejętność gry w szachy dla nauczycieli Warsztaty rozwijające umiejętność gry w szachy dla nauczycieli Warsztaty rozwijające umiejętność gry w szachy dla nauczycieli Warsztaty rozwijające umiejętność gry w szachy dla nauczycieli Warsztaty rozwijające umiejętność gry w szachy dla nauczycieli Warsztaty rozwijające umiejętność gry w szachy dla nauczycieli Warsztaty rozwijające umiejętność gry w szachy dla nauczycieli