• baner

  PROTINUS

  Ośrodek Szkoleniowo – Badawczy

  Realizujemy przedsięwzięcia edukacyjne i badawcze poprzez przygotowanie ekspertyz, raportów i opinii.
  Realizujemy wspólnie projekty służące diagnozowaniu i rozwiązywaniu problemów we wdrażaniu nowych rozwiązań i technologii.
 • baner

  Profesjonalny Kurs Baristyczny

  Kurs ma charakter otwarty, w szkoleniu może uczestniczyć każdy, kto chce nabyć bądź udoskonalić umiejętności we wskazanym poniżej zakresie.
 • baner

  KURS SZACHOWY

  Zajęcia w ramach kursu odbywają się raz w tygodniu po dwie godziny lekcyjne – w sumie 90 minut.
  Grupa od 8 do 16 osób.
 • baner

  Kurs florystyczny

  Cały kurs trwa 50 godzin
  10 godzin zajęć teoretycznych oraz 40godzin zajęć praktycznych

Kurs carvingu i dekoracji stołu

W terminie 10-11 kwietnia 2021r. odbył się Kurs carvingu i dekoracji stołu realizowany przez Ośrodek Szkoleniowo- Badawczy PROTINUS w Lipskim Ośrodku Lokalnej Aktywności. Zajęcia prowadziła Mistrzyni florystyki- p. Izabela Jaworska.

Uczestniczki zdobyły umiejętności z zakresu carvingu oraz wykonały piękne dekoracje z warzyw i owoców przy użyciu profesjonalnych narzędzi, poznały podstawy tworzenia kompozycji roślinnych i kwiatowych dekoracji stołu, a następnie przygotowały dekoracje na stoły oraz dekoracje sali z kwiatów ciętych.

 Kurs carvingu i dekoracji stołu  Kurs carvingu i dekoracji stołu Kurs carvingu i dekoracji stołu Kurs carvingu i dekoracji stołu Kurs carvingu i dekoracji stołu Kurs carvingu i dekoracji stołu Kurs carvingu i dekoracji stołu Kurs carvingu i dekoracji stołu Kurs carvingu i dekoracji stołu