• baner

  PROTINUS

  Ośrodek Szkoleniowo – Badawczy

  Realizujemy przedsięwzięcia edukacyjne i badawcze poprzez przygotowanie ekspertyz, raportów i opinii.
  Realizujemy wspólnie projekty służące diagnozowaniu i rozwiązywaniu problemów we wdrażaniu nowych rozwiązań i technologii.
 • baner

  Profesjonalny Kurs Baristyczny

  Kurs ma charakter otwarty, w szkoleniu może uczestniczyć każdy, kto chce nabyć bądź udoskonalić umiejętności we wskazanym poniżej zakresie.
 • baner

  KURS SZACHOWY

  Zajęcia w ramach kursu odbywają się raz w tygodniu po dwie godziny lekcyjne – w sumie 90 minut.
  Grupa od 8 do 16 osób.
 • baner

  Kurs florystyczny

  Cały kurs trwa 50 godzin
  10 godzin zajęć teoretycznych oraz 40godzin zajęć praktycznych

Warsztaty rozwijające kreatywność i umiejętności pracy zespołowej dla nauczycieli

W marcu 2021r. w Przedszkolu nr 5 w Siemiatyczach „W zaczarowanym lesie” odbyły się Warsztaty rozwijające kreatywność i umiejętności pracy zespołowej dla nauczycieli w ramach projektu „Kreatywny przedszkolak” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Warsztaty prowadziła Małgorzata Dobrzyńska.

Uczestniczący w zajęciach nauczyciele zdobyli umiejętności tworzenia warunków sprzyjających twórczemu, kreatywnemu myśleniu, umiejętności wykonywania zabawek, prac plastycznych, dekoracji i upominków z wykorzystaniem materiałów ekologicznych i roślin, umiejętności organizacji zajęć i zabaw kreatywnych na podwórku, poznali techniki tworzenia, odlewania, ozdabiania, szycia oraz sposoby ponownego wykorzystania materiałów i rzeczy; umiejętności ich wykorzystania podczas zajęć z dziećmi i stosowania do wykonywania prac twórczych, poznali zabawy i gry rozwijające pracę zespołową u dzieci.

 Warsztaty rozwijające kreatywność i umiejętności pracy zespołowej dla nauczycieli  Warsztaty rozwijające kreatywność i umiejętności pracy zespołowej dla nauczycieli Warsztaty rozwijające kreatywność i umiejętności pracy zespołowej dla nauczycieli Warsztaty rozwijające kreatywność i umiejętności pracy zespołowej dla nauczycieli Warsztaty rozwijające kreatywność i umiejętności pracy zespołowej dla nauczycieli Warsztaty rozwijające kreatywność i umiejętności pracy zespołowej dla nauczycieli Warsztaty rozwijające kreatywność i umiejętności pracy zespołowej dla nauczycieli