• baner

  PROTINUS

  Ośrodek Szkoleniowo – Badawczy

  Realizujemy przedsięwzięcia edukacyjne i badawcze poprzez przygotowanie ekspertyz, raportów i opinii.
  Realizujemy wspólnie projekty służące diagnozowaniu i rozwiązywaniu problemów we wdrażaniu nowych rozwiązań i technologii.
 • baner

  Profesjonalny Kurs Baristyczny

  Kurs ma charakter otwarty, w szkoleniu może uczestniczyć każdy, kto chce nabyć bądź udoskonalić umiejętności we wskazanym poniżej zakresie.
 • baner

  KURS SZACHOWY

  Zajęcia w ramach kursu odbywają się raz w tygodniu po dwie godziny lekcyjne – w sumie 90 minut.
  Grupa od 8 do 16 osób.
 • baner

  Kurs florystyczny

  Cały kurs trwa 50 godzin
  10 godzin zajęć teoretycznych oraz 40godzin zajęć praktycznych

WARSZTATY GASTRONOMICZNE- DESERY

Dnia 18.10.2020r. w Łomży odbyły się Warsztaty gastronomiczne- Desery w ramach Zadania 1 projektu „Kompleksowy program rozwoju ZSTiO nr 4 w Łomży” organizowane przez PROTINUS Ośrodek Szkoleniowo- Badawczy. W warsztatach uczestniczyło 8 uczniów ZSTiO nr 4 w Łomży. Uczestnicy poszerzyli swoją wiedzę o deserach, poznali nowe przepisy i samodzielnie wykonali słodki poczęstunek.

 WARSZTATY GASTRONOMICZNE- DESERY  WARSZTATY GASTRONOMICZNE- DESERY WARSZTATY GASTRONOMICZNE- DESERY WARSZTATY GASTRONOMICZNE- DESERY