• baner

  PROTINUS

  Ośrodek Szkoleniowo – Badawczy

  Realizujemy przedsięwzięcia edukacyjne i badawcze poprzez przygotowanie ekspertyz, raportów i opinii.
  Realizujemy wspólnie projekty służące diagnozowaniu i rozwiązywaniu problemów we wdrażaniu nowych rozwiązań i technologii.
 • baner

  Profesjonalny Kurs Baristyczny

  Kurs ma charakter otwarty, w szkoleniu może uczestniczyć każdy, kto chce nabyć bądź udoskonalić umiejętności we wskazanym poniżej zakresie.
 • baner

  KURS SZACHOWY

  Zajęcia w ramach kursu odbywają się raz w tygodniu po dwie godziny lekcyjne – w sumie 90 minut.
  Grupa od 8 do 16 osób.
 • baner

  Kurs florystyczny

  Cały kurs trwa 50 godzin
  10 godzin zajęć teoretycznych oraz 40godzin zajęć praktycznych

KURS OPERATORÓW KOPARKO- ŁADOWARKI

W terminie 24.10.- 12.12.2020r. w Łomży odbył się Kurs operator agregatów tynkarskich w ramach Zadania 1 projektu „Kompleksowy program rozwoju ZSTiO nr 4 w Łomży” organizowany przez PROTINUS Ośrodek Szkoleniowo- Badawczy. W kursie uczestniczyło 8 uczniów ZSTiO nr 4 w Łomży. Uczniowie poznali budowę, obsługę, zasady działania i technologię robót realizowanych koparko- ładowarką. Uczestniczyli w zajęciach praktycznych, zdali egzaminy i uzyskali uprawnienia operatora koparko- ładowarki kl. III.

 KURS OPERATORÓW KOPARKO- ŁADOWARKI  KURS OPERATORÓW KOPARKO- ŁADOWARKI