• baner

    PROTINUS

    Ośrodek Szkoleniowo – Badawczy

    Realizujemy przedsięwzięcia edukacyjne i badawcze poprzez przygotowanie ekspertyz, raportów i opinii.
    Realizujemy wspólnie projekty służące diagnozowaniu i rozwiązywaniu problemów we wdrażaniu nowych rozwiązań i technologii.
  • baner

    Kurs na Operatora Wózka Jezdniowego z Napędem Silnikowym (wózki widłowe)

    Cały kurs trwa 50 godzin
    Kurs obejmuje 47 godzin zajęć teoretycznych oraz 20 godzin zajęć praktycznych
    Cena 560zł . Grupa 8-10 osób.
  • baner

    Profesjonalny Kurs Baristyczny

    Kurs ma charakter otwarty, w szkoleniu może uczestniczyć każdy, kto chce nabyć bądź udoskonalić umiejętności we wskazanym poniżej zakresie.
    Cena 550 zł
  • baner

    Kurs florystyczny

    Cały kurs trwa 50 godzin
    10 godzin zajęć teoretycznych oraz 40godzin zajęć praktycznych
    Cena 750 zł. Grupa 8-10 osób.
  • baner

    KURS SZACHOWY

    Zajęcia w ramach kursu odbywają się raz w tygodniu po dwie godziny lekcyjne – w sumie 90 minut.
    Grupa od 8 do 16 osób.
    Cena kursu: ....
  • baner

    KURSY JĘZYKA NIEMIECKIEGO

    EGZAMIN TELC

    W ramach kursów języka niemieckiego oferujemy 120 godzin szkolenia językowego na wszystkich poziomach zaawansowania.
    Grupa 5-8 osób
    Cena kursu: 1400 zł

Akademia Biologa

W lutym 2019 roku PROTINUS Ośrodek Szkoleniowo - Badawczy w Białymstoku zrealizował cykl warsztatów - Akademia Biologa przeprowadzonych metodą eksperymentu przez wykładowców Uniwersytetu Białostockiego dla uczniów i uczennic Gimnazjum Publicznego nr 1 im. Ignacego Gilewskiego w Siemiatyczach oraz Szkoły Podstawowej nr 3 im. Jana Pawła II w Siemiatyczach. Warsztaty zrealizowane zostały w ramach projektu pt.: „SZKOŁA WYZWAŃ” dofinansowanego w ramach Osi priorytetowej III Kompetencje i kwalifikacje, Działanie 3.1 Kształcenie i edukacja, Poddziałanie 3.1.2. Wzmocnienie atrakcyjności i podniesienie jakości oferty edukacyjnej w zakresie kształcenia ogólnego.

Akademia Biologa fot. 1 Akademia Biologa fot. 2 Akademia Biologa fot. 3 Akademia Biologa fot. 4 Akademia Biologa fot. 5 Akademia Biologa fot. 6 Akademia Biologa fot. 7 Akademia Biologa fot. 8 Akademia Biologa fot. 9