• baner

  PROTINUS

  Ośrodek Szkoleniowo – Badawczy

  Realizujemy przedsięwzięcia edukacyjne i badawcze poprzez przygotowanie ekspertyz, raportów i opinii.
  Realizujemy wspólnie projekty służące diagnozowaniu i rozwiązywaniu problemów we wdrażaniu nowych rozwiązań i technologii.
 • baner

  Profesjonalny Kurs Baristyczny

  Kurs ma charakter otwarty, w szkoleniu może uczestniczyć każdy, kto chce nabyć bądź udoskonalić umiejętności we wskazanym poniżej zakresie.
 • baner

  KURS SZACHOWY

  Zajęcia w ramach kursu odbywają się raz w tygodniu po dwie godziny lekcyjne – w sumie 90 minut.
  Grupa od 8 do 16 osób.
 • baner

  Kurs florystyczny

  Cały kurs trwa 50 godzin
  10 godzin zajęć teoretycznych oraz 40godzin zajęć praktycznych
 STAŻE ZAWODOWE W RAMACH PROJEKTU
 KOMPETENTNI ZAWODOWCY

STAŻE ZAWODOWE W RAMACH PROJEKTU KOMPETENTNI ZAWODOWCY

Zakończyła się druga edycja ponadprogramowych staży zawodowych w ramach projektu ZAWODOWO KOMPETENTNI realizowanego przez PROTINUS Ośrodek Szkoleniowo-Badawczy w Białymstoku. Tym razem w projekcie uczestniczyło 36 uczniów Technikum z Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 4 w Łomży o profilach kształcenia: technik hotelarstwa, technik żywienia i usług gastronomicznych oraz technik budownictwa.

Podobnie jak w ubiegłym roku staże miały charakter wyjazdowy – realizowane w przedsiębiorstwach na terenie województwa podlaskiego, obejmując dodatkowo zakwaterowanie i całodzienne wyżywienie uczniów oraz charakter stacjonarny – realizowane w lokalnych przedsiębiorstwach.

W okresie od 31.07.2017r. do 25.08.2017r. każdy z uczniów odbył 150 godz. ponadprogramowego stażu zawodowego, realizując w tym czasie program kształcenia zawodowego opracowany na potrzeby danego ucznia i przyjmującego na staż przedsiębiorstwa.

W stażach wyjazdowych wzięło udział:

10 uczniów o profilu kształcenia technik hotelarstwa: staż w Hotelach WARSZAWA, NAD NETTĄ, KARMEL;

16 uczniów o profilu kształcenia technik żywienia i usług gastronomicznych: staż w Hotelach WARSZAWA, NAD NETTĄ, KARMEL;

Wszystkie miejsca docelowe ponadprogramowego kształcenia zawodowego znajdowały się w Augustowie.

W stażach stacjonarnych wzięło udział:

6 uczniów o profilu kształcenia technik budownictwa: staż w firmie PREFBET;

3 uczniów o profilu kształcenia technik budownictwa: staż w firmie Mario-Bud;

1 uczeń o profilu kształcenia technik budownictwa: staż w firmie Zakład Remontowo-Budowlany;

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020. Działanie 3.3 Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki.

Staż - technik budownictwa

Staż - technik hotelarstwa i technik żywienia