• baner

  PROTINUS

  Ośrodek Szkoleniowo – Badawczy

  Realizujemy przedsięwzięcia edukacyjne i badawcze poprzez przygotowanie ekspertyz, raportów i opinii.
  Realizujemy wspólnie projekty służące diagnozowaniu i rozwiązywaniu problemów we wdrażaniu nowych rozwiązań i technologii.
 • baner

  Profesjonalny Kurs Baristyczny

  Kurs ma charakter otwarty, w szkoleniu może uczestniczyć każdy, kto chce nabyć bądź udoskonalić umiejętności we wskazanym poniżej zakresie.
 • baner

  KURS SZACHOWY

  Zajęcia w ramach kursu odbywają się raz w tygodniu po dwie godziny lekcyjne – w sumie 90 minut.
  Grupa od 8 do 16 osób.
 • baner

  Kurs florystyczny

  Cały kurs trwa 50 godzin
  10 godzin zajęć teoretycznych oraz 40godzin zajęć praktycznych
 STAŻE ZAWODOWE W RAMACH PROJEKTU
 KOMPETENTNI ZAWODOWCY

STAŻE ZAWODOWE W RAMACH PROJEKTU KOMPETENTNI ZAWODOWCY

Zakończyła się druga edycja ponadprogramowych staży zawodowych w ramach projektu KOMPETENTNI ZAWODOWCY realizowanego przez PROTINUS Ośrodek Szkoleniowo-Badawczy w Białymstoku.

W stażach wzięło udział łącznie 32 uczniów Technikum z Zespołu Szkół Zawodowych w Hajnówce o profilach kształcenia: t. ekonomista, t. żywienia, t. mechanik, t. informatyk oraz t. budownictwa.

Podobnie jak w roku ubiegłym staże miały charakter wyjazdowy – staż realizowany w przedsiębiorstwach na terenie województwa podlaskiego, obejmujący dodatkowo zakwaterowanie oraz całodzienne wyżywienie uczniów oraz charakter stacjonarny – staż realizowany w lokalnych przedsiębiorstwach.

W okresie od 31.07.2017r. do 25.08.2017r. każdy z uczniów odbył 150 godz. ponadprogramowego stażu zawodowego realizując w tym czasie program kształcenia zawodowego opracowany na potrzeby danego ucznia i przyjmującego na staż przedsiębiorstwa.

W stażach wyjazdowych wzięło udział:

10 uczniów o profilu kształcenia technik budownictwa: staż w Danwood - Bielsk Podlaski

8 uczniów o profilu kształcenia technik informatyk: staż w INTRATEL oraz MPO –Białystok

5 uczniów o profilu kształcenia technik żywienia: staż w Hotelu KRESOWIAK– Siemiatycze

W stażach stacjonarnych wzięło udział:

5 uczniów o profilu kształcenia technik mechanik: staż w Zakłady Maszynowe Hamech –Hajnówka

2 uczniów o profilu kształcenia technik mechanik: staż w warsztacie samochodowym - Gminna Spółdzielnia SAMOPOMOC CHŁOPSKA - Hajnówka

2 uczennice o profilu kształcenia technik ekonomista: staż w Urzędzie Miasta Hajnówka

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020. Działanie 3.3 Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki.

Zapraszamy do galerii zdjęć…

Staż - technik ekonomista

Staż - technik żywienia

Staż - technik mechanik

Staż - technik mechanik

Staż - technik informatyk

Staż - technik informatyk

Staż - technik budownictwa