• baner

  PROTINUS

  Ośrodek Szkoleniowo – Badawczy

  Realizujemy przedsięwzięcia edukacyjne i badawcze poprzez przygotowanie ekspertyz, raportów i opinii.
  Realizujemy wspólnie projekty służące diagnozowaniu i rozwiązywaniu problemów we wdrażaniu nowych rozwiązań i technologii.
 • baner

  Profesjonalny Kurs Baristyczny

  Kurs ma charakter otwarty, w szkoleniu może uczestniczyć każdy, kto chce nabyć bądź udoskonalić umiejętności we wskazanym poniżej zakresie.
 • baner

  KURS SZACHOWY

  Zajęcia w ramach kursu odbywają się raz w tygodniu po dwie godziny lekcyjne – w sumie 90 minut.
  Grupa od 8 do 16 osób.
 • baner

  Kurs florystyczny

  Cały kurs trwa 50 godzin
  10 godzin zajęć teoretycznych oraz 40godzin zajęć praktycznych

DOSKONALĄCE STAŻE ZAWODOWE NAUCZYCIELI
W RAMACH PROJEKTU
KOMPETENTNI ZAWODOWCY

Zakończył się drugi etap projektu KOMPETENTNI ZAWODOWCY, w ramach którego

6 nauczycieli z Zespołu Szkół Zawodowych w Hajnówce wzięło udział w doskonalących stażach zawodowych. Projekt realizowany jest przez PROTINUS Ośrodek Szkoleniowo-Badawczy w Białymstoku.

Główne cele staży:

- zdobycie nowych umiejętności praktycznego zastosowania wiedzy teoretycznej;

- doskonalenie posiadanych umiejętności praktycznych;

- uaktualnienie nauczanej wiedzy w danej branży;

- poznanie działalności instytucji i firm funkcjonujących w warunkach gospodarki rynkowej;

Staże zostały zrealizowane w przedsiębiorstwach branży budowlanej, mechanicznej oraz gastronomicznej.

W okresie ferii zimowych od 23.01.2017r. do 05.02.2017r. każdy z nauczycieli odbył w wybranym przedsiębiorstwie 40 godz. stażu, realizując w tym czasie opracowany przez siebie program stażu uwzględniający zainteresowania i potrzeby nauczyciela związane z danym profilem zawodowym.

W doskonalących stażach zawodowych wzięli udział:

1 nauczyciel - branża budowlana: staż w Danwood - Bielsk Podlaski

1 nauczyciel - branża budowlana: staż na terenie budowy obwodnicy, droga krajowa S 7 - Ostróda

2 nauczycieli - branża mechaniczna: staż w MODERATOR - Hajnówka

1 nauczyciel - branża gastronomiczna: staż w ŻUBR NOCLEGI I GASTRONOMIA - Hajnówka

1 nauczyciel - branża gastronomiczna: staż w R. Kacprzak Działalność Gospodarcza - Hajnówka

Zapraszamy do galerii zdjęć.

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020. Działanie 3.3 Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki.Branża budowlana 1

Branża budowlana 2

Branża mechaniczna 1

Branża mechaniczna 2

Branża gastronomiczna 1

Branża gastronomiczna 2