• baner

  PROTINUS

  Ośrodek Szkoleniowo – Badawczy

  Realizujemy przedsięwzięcia edukacyjne i badawcze poprzez przygotowanie ekspertyz, raportów i opinii.
  Realizujemy wspólnie projekty służące diagnozowaniu i rozwiązywaniu problemów we wdrażaniu nowych rozwiązań i technologii.
 • baner

  Profesjonalny Kurs Baristyczny

  Kurs ma charakter otwarty, w szkoleniu może uczestniczyć każdy, kto chce nabyć bądź udoskonalić umiejętności we wskazanym poniżej zakresie.
 • baner

  KURS SZACHOWY

  Zajęcia w ramach kursu odbywają się raz w tygodniu po dwie godziny lekcyjne – w sumie 90 minut.
  Grupa od 8 do 16 osób.
 • baner

  Kurs florystyczny

  Cały kurs trwa 50 godzin
  10 godzin zajęć teoretycznych oraz 40godzin zajęć praktycznych

DOSKONALĄCE STAŻE ZAWODOWE NAUCZYCIELI
W RAMACH PROJEKTU
ZAWODOWO KOMPETENTNI

Wkrótce zakończy się drugi etap projektu ZAWODOWO KOMPETENTNI, w ramach którego 6 nauczycieli z Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 4 w Łomży bierze udział w doskonalących stażach zawodowych. Projekt realizowany jest przez PROTINUS Ośrodek Szkoleniowo-Badawczy w Białymstoku.

Główne cele staży:

- zdobycie nowych umiejętności praktycznego zastosowania wiedzy teoretycznej;

- doskonalenie posiadanych umiejętności praktycznych;

- uaktualnienie nauczanej wiedzy w danej branży;

- poznanie działalności instytucji i firm funkcjonujących w warunkach gospodarki rynkowej;

Staże realizowane są w przedsiębiorstwach branży budowlanej oraz hotelarsko -gastronomicznej.

Pierwsze staże rozpoczęły się w okresie ferii zimowych od 23.01.2017r. Każdy z nauczycieli odbywa w wybranym przedsiębiorstwie 40 godz. stażu, realizując w tym czasie opracowany przez siebie program stażu uwzględniający zainteresowania i potrzeby nauczyciela związane z danym profilem zawodowym.

W doskonalących stażach zawodowych biorą udział:


2 nauczycieli - branża budowlana: staż w: Domki.pl B. Sujeta – Białystok


4 nauczycieli - branża hotelarsko-gastronomiczna, w tym:


1 nauczyciel - Hotel ESPERANTO – Białystok


1 nauczyciel - Hotel ARISTO – Białystok


1 nauczyciel - Hotel BELFORT – Piątnica Poduchowna


1 nauczyciel - Hotel GROMADA – Łomża


Zapraszamy do galerii zdjęć.

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020. Działanie 3.3 Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki.Branża budowlana 1

Branża budowlana 2

Branża hotelarsko-gastronomiczna 1

Branża hotelarsko-gastronomiczna 2

Branża hotelarsko-gastronomiczna 3

Branża hotelarsko-gastronomiczna 4