• baner

  PROTINUS

  Ośrodek Szkoleniowo – Badawczy

  Realizujemy przedsięwzięcia edukacyjne i badawcze poprzez przygotowanie ekspertyz, raportów i opinii.
  Realizujemy wspólnie projekty służące diagnozowaniu i rozwiązywaniu problemów we wdrażaniu nowych rozwiązań i technologii.
 • baner

  Profesjonalny Kurs Baristyczny

  Kurs ma charakter otwarty, w szkoleniu może uczestniczyć każdy, kto chce nabyć bądź udoskonalić umiejętności we wskazanym poniżej zakresie.
 • baner

  KURS SZACHOWY

  Zajęcia w ramach kursu odbywają się raz w tygodniu po dwie godziny lekcyjne – w sumie 90 minut.
  Grupa od 8 do 16 osób.
 • baner

  Kurs florystyczny

  Cały kurs trwa 50 godzin
  10 godzin zajęć teoretycznych oraz 40godzin zajęć praktycznych

STAŻE ZAWODOWE W RAMACH PROJEKTU
ZAWODOWO KOMPETENTNI

Zakończył się pierwszy etap projektu ZAWODOWO KOMPETENTNI, w ramach którego 30 uczniów Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 4 im. Marii Skłodowskiej-Curie w Łomży wzięło udział w ponadprogramowych stażach zawodowych. Projekt realizowany jest przez PROTINUS Ośrodek Szkoleniowo-Badawczy w Białymstoku.

21 uczniów Technikum zrealizowało ponadprogramowe staże zawodowe;

9 uczniów Zasadniczej Szkoły Zawodowej odbyło praktyki zawodowe;

Staże i praktyki miały charakter wyjazdowy – realizowane w przedsiębiorstwach na terenie województwa podlaskiego, obejmujące dodatkowo zakwaterowanie i całodzienne wyżywienie uczniów oraz charakter stacjonarny – realizowane w lokalnych przedsiębiorstwach.

W okresie od 01.08.2016r. do 26.08.2016r. każdy z uczniów odbył 150 godz. ponadprogramowego stażu zawodowego bądź praktyki zawodowej, realizując w tym czasie program kształcenia zawodowego opracowany na potrzeby danego ucznia i przyjmującego na staż przedsiębiorstwa.

W stażach i praktykach wyjazdowych wzięło udział:

10 uczniów o profilu kształcenia technik żywienia: staż w Hotelach LOGOS, KARMEL, NAD NETTĄ oraz w HOSTELU Augustów;

3 uczniów o profilu kształcenia technik hotelarz: staż w Hotelu LOGOS;

2 uczniów o profilu kształcenia kucharz: praktyki w Hotelu LOGOS;

Wszystkie miejsca docelowe ponadprogramowego kształcenia zawodowego znajdowały się w Augustowie.

W stażach i praktykach stacjonarnych wzięło udział:

8 uczniów o profilu kształcenia technik budownictwa: staż w PREFBET – Śniadowo;

5 uczniów o profilu kształcenia roboty wykończeniowe oraz 2 uczniów o profilu kształcenia murarz/tynkarz: praktyki zawodowe w firmie Roboty Ogólnobudowlane Konserwacja Zabytków;

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020. Działanie 3.3 Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki.

Zapraszamy do galerii zdjęć…

Technik żywienia: staż w Hotelach LOGOS, KARMEL, NAD NETTĄ oraz w HOSTELU Augustów;

Technik budownictwa: staż w PREFBET – Śniadowo;

Praktyki zawodowe w firmie Roboty Ogólnobudowlane Konserwacja Zabytków