• baner

  PROTINUS

  Ośrodek Szkoleniowo – Badawczy

  Realizujemy przedsięwzięcia edukacyjne i badawcze poprzez przygotowanie ekspertyz, raportów i opinii.
  Realizujemy wspólnie projekty służące diagnozowaniu i rozwiązywaniu problemów we wdrażaniu nowych rozwiązań i technologii.
 • baner

  Profesjonalny Kurs Baristyczny

  Kurs ma charakter otwarty, w szkoleniu może uczestniczyć każdy, kto chce nabyć bądź udoskonalić umiejętności we wskazanym poniżej zakresie.
 • baner

  KURS SZACHOWY

  Zajęcia w ramach kursu odbywają się raz w tygodniu po dwie godziny lekcyjne – w sumie 90 minut.
  Grupa od 8 do 16 osób.
 • baner

  Kurs florystyczny

  Cały kurs trwa 50 godzin
  10 godzin zajęć teoretycznych oraz 40godzin zajęć praktycznych

STAŻE ZAWODOWE W RAMACH PROJEKTU
KOMPETENTNI ZAWODOWCY

Zakończył się pierwszy etap projektu KOMPETENTNI ZAWODOWCY, w ramach którego 32 uczniów Zespołu Szkół Zawodowych w Hajnówce wzięło udział w ponadprogramowych stażach zawodowych. Projekt realizowany jest przez PROTINUS Ośrodek Szkoleniowo-Badawczy w Białymstoku.

Staże miały charakter wyjazdowy – staż realizowany w przedsiębiorstwach na terenie województwa podlaskiego, obejmujący dodatkowo zakwaterowanie oraz całodzienne wyżywienie uczniów oraz charakter stacjonarny – staż realizowany w lokalnych przedsiębiorstwach.

W okresie od 01.08.2016r. do 26.08.2016r. każdy z uczniów odbył 150 godz. ponadprogramowego stażu zawodowego realizując w tym czasie program kształcenia zawodowego opracowany na potrzeby danego ucznia i przyjmującego na staż przedsiębiorstwa.

W stażach wyjazdowych wzięło udział:

10 uczniów o profilu kształcenia technik budownictwa: staż w Danwood - Bielsk Podlaski

8 uczniów o profilu kształcenia technik informatyk: staż w INTRATEL oraz MPO –Białystok

5 uczniów o profilu kształcenia technik żywienia: staż w Hotelu KRESOWIAK– Siemiatycze

W stażach stacjonarnych wzięło udział:

7 uczniów o profilu kształcenia technik mechanik: staż w PRONAR – Narew

2 uczennice o profilu kształcenia technik ekonomista: staż w Urzędzie Miasta Hajnówka

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020. Działanie 3.3 Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki.

Zapraszamy do galerii zdjęć…

Technik budownictwa: staż w Danwood - Bielsk Podlaski

Technik informatyk: staż w INTRATEL oraz MPO –Białystok

Technik żywienia: staż w Hotelu KRESOWIAK– Siemiatycze

Technik mechanik: staż w PRONAR – Narew

Technik ekonomista: staż w Urzędzie Miasta Hajnówka: