• baner

  PROTINUS

  Ośrodek Szkoleniowo – Badawczy

  Realizujemy przedsięwzięcia edukacyjne i badawcze poprzez przygotowanie ekspertyz, raportów i opinii.
  Realizujemy wspólnie projekty służące diagnozowaniu i rozwiązywaniu problemów we wdrażaniu nowych rozwiązań i technologii.
 • baner

  Kurs na Operatora Wózka Jezdniowego z Napędem Silnikowym (wózki widłowe)

  Cały kurs trwa 50 godzin
  Kurs obejmuje 47 godzin zajęć teoretycznych oraz 20 godzin zajęć praktycznych
  Cena 560zł . Grupa 8-10 osób.
 • baner

  Profesjonalny Kurs Baristyczny

  Kurs ma charakter otwarty, w szkoleniu może uczestniczyć każdy, kto chce nabyć bądź udoskonalić umiejętności we wskazanym poniżej zakresie.
  Cena 550 zł
 • baner

  Kurs florystyczny

  Cały kurs trwa 50 godzin
  10 godzin zajęć teoretycznych oraz 40godzin zajęć praktycznych
  Cena 750 zł. Grupa 8-10 osób.
 • baner

  KURS SZACHOWY

  Zajęcia w ramach kursu odbywają się raz w tygodniu po dwie godziny lekcyjne – w sumie 90 minut.
  Grupa od 8 do 16 osób.
  Cena kursu: ....
 • baner

  KURSY JĘZYKA NIEMIECKIEGO

  EGZAMIN TELC

  W ramach kursów języka niemieckiego oferujemy 120 godzin szkolenia językowego na wszystkich poziomach zaawansowania.
  Grupa 5-8 osób
  Cena kursu: 1400 zł

AKTUALNOŚCI

1    2    3    4    5    6   

 

Specjalistyczne szkolenie - przedstawiciel handlowy

 Specjalistyczne szkolenie - przedstawiciel handlowy

PROTINUS Ośrodek Szkoleniowo-Badawczy zakończył realizację specjalistycznego kursu przedstawiciela handlowego. Zrealizowano 40 godzin dydaktycznych szkolenia, podczas których uczestnicy nabyli wiedzę i umiejętności umożliwiające w przyszłości podjęcie pracy w zawodzie przedstawiciela handlowego. Kurs prowadzono metodami aktywnymi, ćwiczenia były poprzedzone teoretycznymi wykładami wprowadzającymi. Szkolenie zakończyło się egzaminem, pomyślnie zdanym przez wszystkich uczestników.

Galeria ...

Opublikowano: 07.05.2015r.

Specjalistyczne szkolenie barman-kelner

 Specjalistyczne szkolenie baristyczne

Zakończyło się specjalistyczne szkolenie barman-kelner realizowane przez PROTINUS Ośrodek Szkoleniowo-Badawczy w Białymstoku. Szkolenie było przeznaczone dla uczniów technikum w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Mońkach i obejmowało 30 godzin kursu podzielonego na moduły barman oraz kelner. Podczas zajęć teoretycznych i praktycznych uczestnicy nabyli umiejętności pozwalające na wykonywanie obowiązków przewidzianych dla zawodu kelner/barman.

Galeria ...

Opublikowano: 02.04.2015r.

Specjalistyczne szkolenie baristyczne

 Specjalistyczne szkolenie baristyczne

Pod koniec lutego PROTINUS Ośrodek Szkoleniowo-Badawczy był organizatorem specjalistycznego szkolenia baristycznego. Uczestnicy – uczniowie technikum w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Mońkach zostali objęci 16-godzinnym szkoleniem, w ramach którego mogli nabyć podstawowe informacje teoretyczne oraz praktyczne umiejętności pracy z młynkiem żarnowym oraz ekspresem ciśnieniowym. Kurs zakończył się egzaminem z praktycznych umiejętności pozwalających na pracę jako samodzielny barista.

Galeria ...

Opublikowano: 08.03.2015r.

Kurs z zakresu mechatroniki pojazdowej

 Kurs z zakresu mechatroniki pojazdowej

W okresie od 04.10.2014 do 15.11.2014 PROTINUS Ośrodek Szkoleniowo-Badawczy przeprowadził 80 godzinny kurs z zakresu mechatroniki pojazdowej obejmujący diagnostykę, technologię i eksploatację. Kurs był skierowany do uczniów Augustowskiego Centrum Edukacyjnego. W ramach kursu uczniowie zdobyli wiedzę teoretyczną, a także nabyli umiejętności praktyczne we wskazanym zakresie.

Galeria ...

Opublikowano: 05.12.2014r.

Kurs projektowania ogrodów i terenów zielonych

 Kurs projektowania ogrodów i terenów zielonych

W okresie od 27.09.2014 do 19.10.2014 PROTINUS Ośrodek Szkoleniowo-Badawczy przeprowadził wspomagany komputerowo kurs projektowania ogrodów i terenów zielonych z obsługą oprogramowania projektowego.

więcej ...

Opublikowano: 24.10.2014r.