• baner

  PROTINUS

  Ośrodek Szkoleniowo – Badawczy

  Realizujemy przedsięwzięcia edukacyjne i badawcze poprzez przygotowanie ekspertyz, raportów i opinii.
  Realizujemy wspólnie projekty służące diagnozowaniu i rozwiązywaniu problemów we wdrażaniu nowych rozwiązań i technologii.
 • baner

  Profesjonalny Kurs Baristyczny

  Kurs ma charakter otwarty, w szkoleniu może uczestniczyć każdy, kto chce nabyć bądź udoskonalić umiejętności we wskazanym poniżej zakresie.
 • baner

  KURS SZACHOWY

  Zajęcia w ramach kursu odbywają się raz w tygodniu po dwie godziny lekcyjne – w sumie 90 minut.
  Grupa od 8 do 16 osób.
 • baner

  Kurs florystyczny

  Cały kurs trwa 50 godzin
  10 godzin zajęć teoretycznych oraz 40godzin zajęć praktycznych

AKTUALNOŚCI

1    2    3    4    5    6   

 

Doradztwo edukacyjno-zawodowe

  Doradztwo edukacyjno-zawodowe
  Doradztwo edukacyjno-zawodowe

Zakończyła się kilkuetapowa realizacja szkolenia z zakresu poradnictwa i doradztwa edukacyjno-zawodowego. PROTINUS Ośrodek Szkoleniowo-Badawczy zrealizował szkolenie w ramach Projektu „Taca Kwalifikacji” łącznie dla 70 uczniów kształcących się w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Mońkach w zawodach: mechanik operator pojazdów i maszyn rolniczych, technik: handlowiec, informatyk, technik technologii żywności i rolnik. Uczniowie uczestniczyli w zajęciach grupowych oraz sesjach indywidualnych.

Opublikowano: 20.08.2015r.

2 Rodzinny Turniej Szachowy o „Złotego Skoczka”

 2 Rodzinny Turniej Szachowy o „Złotego Skoczka”

25 czerwca 2015 r. klub „Kaktus” zorganizował już 2 Rodzinny Turniej Szachowy. W zajęciach uczestniczyły drużyny złożone z dzieci - uczestnicy całorocznych zajęć szachowych oraz ich rodzice.

W czasie turnieju każdy uczestnik rozegrał 5 partii systemem pucharowym, po których zostały wyłonione zwycięskie drużyny. Sędziował Leszek Zega prezes Podlaskiego Związku Szachowego oraz Mirosław Popławski instruktor szachowy z firmy Protinus.

Wspaniała walka toczyła się między 12 dwuosobowymi rodzinnymi drużynami. Wystartowały dzieci, które w kole szachowym uczestniczyły kilka lat oraz dzieci, które dopiero od niespełna roku pod okiem pana Mirka Popławskiego uczyły się gry w szachy.

Galeria ...

Opublikowano: 20.07.2015r.

Specjalistyczne szkolenie - przedstawiciel handlowy

 Specjalistyczne szkolenie - przedstawiciel handlowy

PROTINUS Ośrodek Szkoleniowo-Badawczy zakończył realizację specjalistycznego kursu przedstawiciela handlowego. Zrealizowano 40 godzin dydaktycznych szkolenia, podczas których uczestnicy nabyli wiedzę i umiejętności umożliwiające w przyszłości podjęcie pracy w zawodzie przedstawiciela handlowego. Kurs prowadzono metodami aktywnymi, ćwiczenia były poprzedzone teoretycznymi wykładami wprowadzającymi. Szkolenie zakończyło się egzaminem, pomyślnie zdanym przez wszystkich uczestników.

Galeria ...

Opublikowano: 07.05.2015r.

Specjalistyczne szkolenie barman-kelner

 Specjalistyczne szkolenie baristyczne

Zakończyło się specjalistyczne szkolenie barman-kelner realizowane przez PROTINUS Ośrodek Szkoleniowo-Badawczy w Białymstoku. Szkolenie było przeznaczone dla uczniów technikum w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Mońkach i obejmowało 30 godzin kursu podzielonego na moduły barman oraz kelner. Podczas zajęć teoretycznych i praktycznych uczestnicy nabyli umiejętności pozwalające na wykonywanie obowiązków przewidzianych dla zawodu kelner/barman.

Galeria ...

Opublikowano: 02.04.2015r.

Specjalistyczne szkolenie baristyczne

 Specjalistyczne szkolenie baristyczne

Pod koniec lutego PROTINUS Ośrodek Szkoleniowo-Badawczy był organizatorem specjalistycznego szkolenia baristycznego. Uczestnicy – uczniowie technikum w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Mońkach zostali objęci 16-godzinnym szkoleniem, w ramach którego mogli nabyć podstawowe informacje teoretyczne oraz praktyczne umiejętności pracy z młynkiem żarnowym oraz ekspresem ciśnieniowym. Kurs zakończył się egzaminem z praktycznych umiejętności pozwalających na pracę jako samodzielny barista.

Galeria ...

Opublikowano: 08.03.2015r.

Kurs z zakresu mechatroniki pojazdowej

 Kurs z zakresu mechatroniki pojazdowej

W okresie od 04.10.2014 do 15.11.2014 PROTINUS Ośrodek Szkoleniowo-Badawczy przeprowadził 80 godzinny kurs z zakresu mechatroniki pojazdowej obejmujący diagnostykę, technologię i eksploatację. Kurs był skierowany do uczniów Augustowskiego Centrum Edukacyjnego. W ramach kursu uczniowie zdobyli wiedzę teoretyczną, a także nabyli umiejętności praktyczne we wskazanym zakresie.

Galeria ...

Opublikowano: 05.12.2014r.

Kurs projektowania ogrodów i terenów zielonych

 Kurs projektowania ogrodów i terenów zielonych

W okresie od 27.09.2014 do 19.10.2014 PROTINUS Ośrodek Szkoleniowo-Badawczy przeprowadził wspomagany komputerowo kurs projektowania ogrodów i terenów zielonych z obsługą oprogramowania projektowego.

więcej ...

Opublikowano: 24.10.2014r.