• baner

  PROTINUS

  Ośrodek Szkoleniowo – Badawczy

  Realizujemy przedsięwzięcia edukacyjne i badawcze poprzez przygotowanie ekspertyz, raportów i opinii.
  Realizujemy wspólnie projekty służące diagnozowaniu i rozwiązywaniu problemów we wdrażaniu nowych rozwiązań i technologii.
 • baner

  Profesjonalny Kurs Baristyczny

  Kurs ma charakter otwarty, w szkoleniu może uczestniczyć każdy, kto chce nabyć bądź udoskonalić umiejętności we wskazanym poniżej zakresie.
 • baner

  KURS SZACHOWY

  Zajęcia w ramach kursu odbywają się raz w tygodniu po dwie godziny lekcyjne – w sumie 90 minut.
  Grupa od 8 do 16 osób.
 • baner

  Kurs florystyczny

  Cały kurs trwa 50 godzin
  10 godzin zajęć teoretycznych oraz 40godzin zajęć praktycznych

AKTUALNOŚCI

1    2    3    4    5    6   

 

Spotkanie organizacyjne w Hajnówce

 Spotkanie organizacyjne

W dniu 22.06.2016 odbyło się spotkanie organizacyjne przedstawicieli Protinus Ośrodek Szkoleniowo-Badawczy w Białymstoku z uczniami i nauczycielami Zespołu Szkół Zawodowych w Hajnówce w sprawie realizacji staży ponadprogramowych realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego Działanie 3.3 Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki.

Galeria ...

Opublikowano: 03.07.2016r.

Spotkanie organizacyjne w Łomży

 Spotkanie organizacyjne

W dniu 15.06.2016 odbyło się spotkanie organizacyjne przedstawicieli Protinus Ośrodek Szkoleniowo-Badawczy w Białymstoku z uczniami i nauczycielami Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących Nr 4 w Łomży w sprawie realizacji staży ponadprogramowych realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego Działanie 3.3 Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki.

Galeria ...

Opublikowano: 03.07.2016r.

PROTOKÓŁ

 PROTOKÓŁ

W ramach rozeznania rynku na zakup usługi noclegowej i gastronomicznej w związku z realizacją programu stażowegow ramach projektu „ZAWODOWO KOMPETENTNI”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi priorytetowej III Kompetencje i kwalifikacje, Działanie 3.3 Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki, Poddziałanie 3.3.1 Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki RPOWP na lata 2014-2020.

więcej ...

Opublikowano: 13.06.2016r.

„ZAWODOWO KOMPETENTNI” - Rozeznanie rynku

  Rozeznanie rynku

Zapewnienia noclegów oraz pełnego Wyżywienia uczestnikom wyjazdowego programu stażowego w ramach projektu „ZAWODOWO KOMPETENTNI”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej III Kompetencje i kwalifikacje, Działanie 3.3 Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki, Poddziałanie 3.3.1 Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki RPOWP na lata 2014-2020.

więcej ...

Opublikowano: 16.05.2016r.

Obchody 50-lecia działalności edukacyjnej

  Obchody 50-lecia działalności edukacyjnej

W dniu 29.04.2016 przedstawiciele Ośrodka Szkoleniowo-Badawczego Protinus w Białymstoku uczestniczyli w honorowych obchodach 50-lecia działalności edukacyjnej partnera Ośrodka Protinus - Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących Nr 4 w Łomży.

Galeria ...

Opublikowano: 03.05.2016r.

Turniej Szachowy z okazji Święta Niepodległości

  Turniej Szachowy z okazji Święta Niepodległości

Na początku listopada dzieci z koła szachowego „Skoczek” rozegrały Turniej z okazji Święta Odzyskania Niepodległości. Zmagania w systemie każdy z każdym w grupie naszych najmłodszych 5-8 letnich szachistów, którzy zaczęli grać we wrześniu tego roku - wygrała Hania Toczko. Natomiast wśród dzieci, które grają w szachy kolejny rok - zwyciężył Igor Ausztol.

Turniej przygotował i zorganizował Mirosław Popławski instruktor szachowy z firmy Protinus.

Galeria ...

Opublikowano: 21.12.2015r.

Staże zawodowe - projekty

  Staże zawodowe - projekty

Zespół Szkół Zawodowych w Hajnówce oraz Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących Nr 4 w Łomży złożyły wraz z Protinusem Ośrodkiem Szkoleniowo-Badawczym w Białymstoku jako Liderem 2 projekty w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego Działanie 3.3 Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki na organizacje staży zawodowych uczniów klas II i III Technikum i Zasadniczej Szkoły Zawodowej.

Obydwa wnioski przygotowane przez Protinus Ośrodek Szkoleniowo-Badawczy w Białymstoku znalazły się w wąskim gronie wnioskodawców na liście zakwalifikowanych do etapu oceny merytorycznej już po I rundzie konkursu.

Opublikowano: 25.11.2015r.