• baner

  PROTINUS

  Ośrodek Szkoleniowo – Badawczy

  Realizujemy przedsięwzięcia edukacyjne i badawcze poprzez przygotowanie ekspertyz, raportów i opinii.
  Realizujemy wspólnie projekty służące diagnozowaniu i rozwiązywaniu problemów we wdrażaniu nowych rozwiązań i technologii.
 • baner

  Profesjonalny Kurs Baristyczny

  Kurs ma charakter otwarty, w szkoleniu może uczestniczyć każdy, kto chce nabyć bądź udoskonalić umiejętności we wskazanym poniżej zakresie.
 • baner

  KURS SZACHOWY

  Zajęcia w ramach kursu odbywają się raz w tygodniu po dwie godziny lekcyjne – w sumie 90 minut.
  Grupa od 8 do 16 osób.
 • baner

  Kurs florystyczny

  Cały kurs trwa 50 godzin
  10 godzin zajęć teoretycznych oraz 40godzin zajęć praktycznych

AKTUALNOŚCI

1    2    3    4    5    6   

 

SPOTKANIE INFORMACYJNO-ORGANIZACYJNE W RAMACH PROJEKTU ZAWODOWO KOMPETENTNI

 SPOTKANIE INFORMACYJNO-ORGANIZACYJNE 
W RAMACH PROJEKTU
 ZAWODOWO KOMPETENTNI
W dniu 21.06.2017r. miało miejsce spotkanie informacyjno-organizacyjne kadry zarządzającej z uczniami zakwalifikowanymi do udziału w drugiej edycji ponadprogramowych staży zawodowych w ramach projektu ZAWODOWO KOMPETENTNI.

więcej ...

Opublikowano: 12.07.2017r.

PROTOKÓŁ

 PROTOKÓŁ

W ramach rozeznania rynku na zakup usługi noclegowej i gastronomicznej w związku z realizacją programustazowegow ramach projektu „ZAWODOWO KOMPETENTNI”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi priorytetowej III Kompetencje i kwalifikacje, Działanie 3.3 Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki, Poddziałanie 3.3.1 Ksztalcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki RPOWP na lata 2014-2020.

więcej ...

Opublikowano: 19.06.2017r.

„ZAWODOWO KOMPETENTNI” - Rozeznanie rynku

 STAŻE ZAWODOWE W RAMACH PROJEKTU KOMPETENTNI ZAWODOWCY Zapewnienia noclegów oraz pełnego Wyżywienia uczestnikom wyjazdowego programu stażowego w ramach projektu „ZAWODOWO KOMPETENTNI”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej III Kompetencje i kwalifikacje, Działanie 3.3 Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki, Poddziałanie 3.3.1 Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki RPOWP na lata 2014-2020.

więcej ...

Opublikowano: 15.05.2017r.

DOSKONALĄCE STAŻE ZAWODOWE NAUCZYCIELI
W RAMACH PROJEKTU KOMPETENTNI ZAWODOWCY

 STAŻE ZAWODOWE W RAMACH PROJEKTU KOMPETENTNI ZAWODOWCY
Zakończył się drugi etap projektu KOMPETENTNI ZAWODOWCY, w ramach którego 6 nauczycieli z Zespołu Szkół Zawodowych w Hajnówce wzięło udział w doskonalących stażach zawodowych. Projekt realizowany jest przez PROTINUS Ośrodek Szkoleniowo-Badawczy w Białymstoku.

więcej ...

Opublikowano: 17.02.2017r.

DOSKONALĄCE STAŻE ZAWODOWE NAUCZYCIELI
W RAMACH PROJEKTU ZAWODOWO KOMPETENTNI

 STAŻE ZAWODOWE W RAMACH PROJEKTU ZAWODOWO KOMPETENTNI
Wkrótce zakończy się drugi etap projektu ZAWODOWO KOMPETENTNI, w ramach którego 6 nauczycieli z Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 4 w Łomży bierze udział w doskonalących stażach zawodowych. Projekt realizowany jest przez PROTINUS Ośrodek Szkoleniowo-Badawczy w Białymstoku.

więcej ...

Opublikowano: 17.02.2017r.

Turniej Szachowy z okazji Święta Niepodległości

 Turniej Szachowy z okazji Święta Niepodległości

Koło szachowe „Skoczek” uczciło 98. rocznicę odzyskania niepodległości poprzez zorganizowanie Turnieju Szachowego. W turnieju wzięło udział 23 dzieci, które chodzą na zajęcia szachowe w klubie „Kaktus”. Rozgrywki przebiegały w trzech grupach: w grupie dzieci, które już kolejny rok uczą się szachowych rozgrywek oraz w 2 grupach dzieci, które swoją naukę gry w szachy rozpoczęły niespełna dwa miesiące temu pod okiem instruktora Mirosława Popławskiego z Protinus Ośrodek Szkoleniowo-Badawczy w Białymstoku.

Wszystkim uczestnikom turnieju serdecznie gratulujemy odwagi, dzielnej walki i szachowych umiejętności!

Galeria ...

Opublikowano: 27.11.2016r.

STAŻE ZAWODOWE W RAMACH PROJEKTU
ZAWODOWO KOMPETENTNI

 STAŻE ZAWODOWE W RAMACH PROJEKTU ZAWODOWO KOMPETENTNI
Zakończył się pierwszy etap projektu ZAWODOWO KOMPETENTNI, w ramach którego 30 uczniów Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 4 im. Marii Skłodowskiej-Curie w Łomży wzięło udział w ponadprogramowych stażach zawodowych. Projekt realizowany jest przez PROTINUS Ośrodek Szkoleniowo-Badawczy w Białymstoku.

więcej ...

Opublikowano: 19.09.2016r.

STAŻE ZAWODOWE W RAMACH PROJEKTU
KOMPETENTNI ZAWODOWCY

 STAŻE ZAWODOWE W RAMACH PROJEKTUKOMPETENTNI ZAWODOWCY
Zakończył się pierwszy etap projektu KOMPETENTNI ZAWODOWCY, w ramach którego 32 uczniów Zespołu Szkół Zawodowych w Hajnówce wzięło udział w ponadprogramowych stażach zawodowych. Projekt realizowany jest przez PROTINUS Ośrodek Szkoleniowo-Badawczy w Białymstoku.

więcej ...

Opublikowano: 19.09.2016r.

Podpisanie umowy na realizację projektów ponadprogramowych

 Podpisanie umowy

12 Lipca 2016 roku Jerzy Leszczyński Marszałek Województwa Podlaskiego podpisał z Mirosławem Popławskim - Dyrektorem Protinus Ośrodek Szkoleniowo-Badawczy w Białymstoku umowy na realizację projektów ponadprogramowych staży przez uczniów z Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących Nr 4 w Łomży oraz Zespołu Szkół Zawodowych w Hajnówce realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego Działanie 3.3 Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki.

Galeria ...

Opublikowano: 15.07.2016r.

III Rodzinny Turniej Szachowy o „Złotego Skoczka”

 III Rodzinny Turniej Szachowy o „Złotego Skoczka”

13 czerwca 2016 r. klub „Kaktus” zorganizował już III Rodzinny Turniej Szachowy o bardzo ciekawej formule: uczestniczyły w turnieju drużyny złożone z dziecka- uczestnika całorocznych zajęć szachowych oraz osoby dorosłej z jego rodziny, często tej osoby, która od najmłodszych lat zainteresowała małe dziecko szachami.

Sędziował Leszek Zega prezes Podlaskiego Związku Szachowego oraz Mirosław Popławski instruktor szachowy.

Wspaniała walka toczyła się między 13 dwuosobowymi rodzinnymi drużynami. Wystartowały dzieci, które w kole szachowym uczyły się kilka lat oraz dzieci, które dopiero od niespełna roku były pod okiem pana Mirka Popławskiego z Protinus Ośrodek Szkoleniowo-Badawczy w Białymstoku. Po pełnym emocji kilkugodzinnym turnieju na każdego uczestnika czekały zasłużone nagrody - puchary, medale i nagrody rzeczowe.

Galeria ...

Opublikowano: 15.07.2016r.