• baner

  PROTINUS

  Ośrodek Szkoleniowo – Badawczy

  Realizujemy przedsięwzięcia edukacyjne i badawcze poprzez przygotowanie ekspertyz, raportów i opinii.
  Realizujemy wspólnie projekty służące diagnozowaniu i rozwiązywaniu problemów we wdrażaniu nowych rozwiązań i technologii.
 • baner

  Profesjonalny Kurs Baristyczny

  Kurs ma charakter otwarty, w szkoleniu może uczestniczyć każdy, kto chce nabyć bądź udoskonalić umiejętności we wskazanym poniżej zakresie.
 • baner

  KURS SZACHOWY

  Zajęcia w ramach kursu odbywają się raz w tygodniu po dwie godziny lekcyjne – w sumie 90 minut.
  Grupa od 8 do 16 osób.
 • baner

  Kurs florystyczny

  Cały kurs trwa 50 godzin
  10 godzin zajęć teoretycznych oraz 40godzin zajęć praktycznych

AKTUALNOŚCI

1    2    3    4    5    6    7   

 

Wycieczka edukacyjna do EPI CENTRUM NAUKI w Białymstoku

 Wycieczka edukacyjna do EPI CENTRUM NAUKI w Białymstoku Dnia 30.06.2021r. odbyła się wycieczka edukacyjna do EPI CENTRUM NAUKI w Białymstoku zorganizowana dla dzieci z Przedszkola nr 1 w Siemiatyczach przez PROTINUS Ośrodek Szkoleniowo- Badawczy w Białymstoku. W wycieczce uczestniczyło 50 dzieci i 6 pań nauczycielek.

więcej ...

Opublikowano: 05.08.2021r.

KURS BARMAŃSKI DLA NAUCZYCIELI

 KURS BARMAŃSKI DLA NAUCZYCIELI W terminie 15-16.06.2021r. w Łomży odbył się Kurs barmański dla nauczycieli w ramach Zadania 7 projektu „Kompleksowy program rozwoju ZSTiO nr 4 w Łomży” organizowany przez PROTINUS Ośrodek Szkoleniowo- Badawczy.

więcej ...

Opublikowano: 04.07.2021r.

WARSZTATY GASTRONOMICZNE- DESERY DLA NAUCZYCIELI

 WARSZTATY GASTRONOMICZNE- DESERY DLA NAUCZYCIELI W terminie 09-10.06.2021r. w Łomży odbyły się Warsztaty gastronomiczne- Desery dla nauczycieli w ramach Zadania 7 projektu „Kompleksowy program rozwoju ZSTiO nr 4 w Łomży” organizowane przez PROTINUS Ośrodek Szkoleniowo- Badawczy.

więcej ...

Opublikowano: 04.07.2021r.

WARSZTATY GASTRONOMICZNE- KUCHNIE NARODÓW DLA NAUCZYCIELI

 WARSZTATY GASTRONOMICZNE- KUCHNIE NARODÓW DLA NAUCZYCIELI W terminie 07-08.06.2021r. w Łomży odbyły się Warsztaty gastronomiczne- Kuchnie narodów dla nauczycieli w ramach Zadania 7 projektu „Kompleksowy program rozwoju ZSTiO nr 4 w Łomży” organizowane przez PROTINUS Ośrodek Szkoleniowo- Badawczy. W kursie uczestniczyło 5 pań nauczycielek z ZSTiO nr 4 w Łomży.

więcej ...

Opublikowano: 04.07.2021r.

KURS BARISTY DLA NAUCZYCIELI

 KURS BARISTY DLA NAUCZYCIELI W terminie 19-20.05.2021r. w Łomży odbył się Kurs baristy dla nauczycieli w ramach Zadania 7 projektu „Kompleksowy program rozwoju ZSTiO nr 4 w Łomży” organizowany przez PROTINUS Ośrodek Szkoleniowo- Badawczy.

więcej ...

Opublikowano: 09.06.2021r.

Warsztaty rozwijające umiejętność gry w szachy dla nauczycieli

 Warsztaty rozwijające umiejętność gry w szachy dla nauczycieli W kwietniu 2021r. w Niepublicznym Przedszkolu Bajeczka w Mońkach odbyły się Warsztaty rozwijające umiejętność gry w szachy dla nauczycieli. Warsztaty prowadził Dyrektor Ośrodka Szkoleniowo- Badawczego PROTINUS- p. Mirosław Popławski.

więcej ...

Opublikowano: 27.04.2021r.

Kurs carvingu i dekoracji stołu

 Kurs carvingu i dekoracji stołu W terminie 10-11 kwietnia 2021r. odbył się Kurs carvingu i dekoracji stołu realizowany przez Ośrodek Szkoleniowo- Badawczy PROTINUS w Lipskim Ośrodku Lokalnej Aktywności. Zajęcia prowadziła Mistrzyni florystyki- p. Izabela Jaworska.

więcej ...

Opublikowano: 18.04.2021r.

Warsztaty rozwijające kreatywność i umiejętności pracy zespołowej dla nauczycieli

 Warsztaty rozwijające kreatywność i umiejętności pracy zespołowej dla nauczycieli W marcu 2021r. w Przedszkolu nr 5 w Siemiatyczach „W zaczarowanym lesie” odbyły się Warsztaty rozwijające kreatywność i umiejętności pracy zespołowej dla nauczycieli w ramach projektu „Kreatywny przedszkolak” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Warsztaty prowadziła Małgorzata Dobrzyńska.

więcej ...

Opublikowano: 18.04.2021r.

Warsztaty rozwijające umiejętność gry w szachy dla nauczycieli

 Warsztaty rozwijające umiejętność gry w szachy dla nauczycieli W marcu 2021r. w Przedszkolu nr 3 w Siemiatyczach „Wesoła Trójeczka” odbyły się Warsztaty rozwijające umiejętność gry w szachy dla nauczycieli w ramach projektu „Przedszkolak mały, ale doskonały” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Warsztaty prowadził Dyrektor Ośrodka Szkoleniowo- Badawczego PROTINUS- Mirosław Popławski.

więcej ...

Opublikowano: 18.04.2021r.

Warsztaty z zakresu doradztwa zawodowego

 Warsztaty z zakresu doradztwa zawodowego W marcu 2021r. w Przedszkolu nr 5 w Siemiatyczach „W zaczarowanym lesie” odbyły się Warsztaty z zakresu doradztwa zawodowego i przedsiębiorczości dla nauczycieli w ramach projektu „Kreatywny przedszkolak” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Osi priorytetowej III Kompetencje i kwalifikacje, Działania 3.1 Kształcenie i edukacja, Poddziałania 3.1.1 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.

więcej ...

Opublikowano: 18.04.2021r.

Warsztaty rozwijające kreatywność i umiejętności pracy zespołowej dla nauczycieli

 Warsztaty rozwijające kreatywność i umiejętności pracy zespołowej dla nauczycieli W lutym 2021r. w Przedszkolu nr 3 w Siemiatyczach „Wesoła Trójeczka” odbyły się Warsztaty rozwijające kreatywność i umiejętności pracy zespołowej dla nauczycieli w ramach projektu „Przedszkolak mały, ale doskonały” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Warsztaty prowadziła Małgorzata Dobrzyńska.

więcej ...

Opublikowano: 18.04.2021r.