• baner

  PROTINUS

  Ośrodek Szkoleniowo – Badawczy

  Realizujemy przedsięwzięcia edukacyjne i badawcze poprzez przygotowanie ekspertyz, raportów i opinii.
  Realizujemy wspólnie projekty służące diagnozowaniu i rozwiązywaniu problemów we wdrażaniu nowych rozwiązań i technologii.
 • baner

  Profesjonalny Kurs Baristyczny

  Kurs ma charakter otwarty, w szkoleniu może uczestniczyć każdy, kto chce nabyć bądź udoskonalić umiejętności we wskazanym poniżej zakresie.
 • baner

  KURS SZACHOWY

  Zajęcia w ramach kursu odbywają się raz w tygodniu po dwie godziny lekcyjne – w sumie 90 minut.
  Grupa od 8 do 16 osób.
 • baner

  Kurs florystyczny

  Cały kurs trwa 50 godzin
  10 godzin zajęć teoretycznych oraz 40godzin zajęć praktycznych

Badania

Efektem działań badawczych Ośrodka Szkoleniowo-Badawczego „PROTINUS" jest realizacja przedsięwzięć edukacyjnych i badawczych poprzez przygotowanie ekspertyz, raportów i opinii, realizacja wspólnych projektów służących diagnozowaniu i rozwiązywaniu problemów we wdrażaniu nowych rozwiązań i technologii we współpracy z firmami szczególnie z branży rolno-spożywczej oraz mięsnej w obszarach:
– ekologiczna uprawa roślin
– ekspertyzy w zakresie technologii i techniki produkcji rzeźnianej (ubój, wychładzanie, rozbiór, produkcja mięsa kulinarnego)
– wskaźniki uzysku surowców i ubytków w fazach produkcji rzeźnianej
– opiniowanie linii uboju i rozbioru oraz jednostkowych operacji technologicznych
– inne ekspertyzy związane z olejami, tłuszczami i stosowanymi technologiami