• baner

  PROTINUS

  Ośrodek Szkoleniowo – Badawczy

  Realizujemy przedsięwzięcia edukacyjne i badawcze poprzez przygotowanie ekspertyz, raportów i opinii.
  Realizujemy wspólnie projekty służące diagnozowaniu i rozwiązywaniu problemów we wdrażaniu nowych rozwiązań i technologii.
 • baner

  Kurs na Operatora Wózka Jezdniowego z Napędem Silnikowym (wózki widłowe)

  Cały kurs trwa 50 godzin
  Kurs obejmuje 47 godzin zajęć teoretycznych oraz 20 godzin zajęć praktycznych
  Cena 560zł . Grupa 8-10 osób.
 • baner

  Profesjonalny Kurs Baristyczny

  Kurs ma charakter otwarty, w szkoleniu może uczestniczyć każdy, kto chce nabyć bądź udoskonalić umiejętności we wskazanym poniżej zakresie.
  Cena 550 zł
 • baner

  Kurs florystyczny

  Cały kurs trwa 50 godzin
  10 godzin zajęć teoretycznych oraz 40godzin zajęć praktycznych
  Cena 750 zł. Grupa 8-10 osób.
 • baner

  KURS SZACHOWY

  Zajęcia w ramach kursu odbywają się raz w tygodniu po dwie godziny lekcyjne – w sumie 90 minut.
  Grupa od 8 do 16 osób.
  Cena kursu: ....
 • baner

  KURSY JĘZYKA NIEMIECKIEGO

  EGZAMIN TELC

  W ramach kursów języka niemieckiego oferujemy 120 godzin szkolenia językowego na wszystkich poziomach zaawansowania.
  Grupa 5-8 osób
  Cena kursu: 1400 zł

KURSY JĘZYKA NIEMIECKIEGO

EGZAMIN TELC

W ramach kursów języka niemieckiego oferujemy 120 godzin szkolenia językowego na wszystkich poziomach zaawansowania. Szkolenia prowadzone są przez lektorów z bogatym doświadczeniem zawodowym, w tym egzaminatorów TELC.

Zajęcia odbywają się w małych grupach: 5-8 osób, w siedzibie Ośrodka Szkoleniowo- Badawczego „Protinus”. W przypadku firm istnieje możliwość przeprowadzenia zajęć w miejscu wskazanym przez instytucję zamawiającą.

Osoby zainteresowane uzyskaniem certyfikatu językowego TELC* mogą wybrać opcję szkolenia językowego poszerzonego o przygotowanie do egzaminu TELC na poziomach: A1, A2, B1 lub B2.

Osoby przygotowujące się do podjęcia pracy w krajach niemieckojęzycznych mogą wybrać opcję szkolenia językowego poszerzonego o moduły tematyczne z zakresu:

 • medycyny
 • sektora budowlanego
 • przemysłu mięsnego  


Cena kursu: 1400 zł

* Certyfikat językowy TELC jest dokumentem potwierdzającym znajomość języka obcego na danym poziomie, oficjalnie uznawanym we wszystkich krajach Unii Europejskiej.