• baner

  Kurs florystyczny

  Cały kurs trwa 50 godzin
  10 godzin zajęć teoretycznych oraz 40godzin zajęć praktycznych

Kurs Florystyczny (podstawowy)

Wymagania dotyczące uczestnika kursu:
Kurs ma charakter otwarty, w szkoleniu może uczestniczyć każdy, kto chce nabyć bądź udoskonalić umiejętności we wskazanym poniżej zakresie.
Czas trwania kursu:
Kurs trwa 50 godzin (10 godzin zajęć teoretycznych oraz 40 godzin zajęć praktycznych).
Ilość osób:
Grupa 8-10 osobowa.
Program kursu:

 • Warsztat pracy florysty.
 • Zasady kompozycji.
 • Wiązanka okolicznościowa.
 • Kompozycje sezonowe w naczyniu.
 • Pielęgnacja kwiatów ciętych, doniczkowych i sezonowych.
 • Bukiety okolicznościowe.
 • Aranżacja kwiaciarni i witryny sklepowej.
 • Elementy obsługi klienta.
 • Florystyka okolicznościowa: ślubna, świąteczna, żałobna.  

Dokument uzyskany po zakończeniu kursu:
Warunkiem ukończenia kursu jest uzyskanie przez słuchacza zaliczenia z przedmiotów przewidzianych w planie nauczania oraz zdanie egzaminu wewnętrznego przed komisją egzaminacyjną powołaną przez organizatora kształcenia.
Słuchacze, którzy ukończyli kurs z wynikiem pozytywnym uzyskują certyfikat ukończenia kursu.
Możliwość wystawienia certyfikatu w języku angielskim - ważne na terenie UE.