• baner

  PROTINUS

  Ośrodek Szkoleniowo – Badawczy

  Realizujemy przedsięwzięcia edukacyjne i badawcze poprzez przygotowanie ekspertyz, raportów i opinii.
  Realizujemy wspólnie projekty służące diagnozowaniu i rozwiązywaniu problemów we wdrażaniu nowych rozwiązań i technologii.
 • baner

  Profesjonalny Kurs Baristyczny

  Kurs ma charakter otwarty, w szkoleniu może uczestniczyć każdy, kto chce nabyć bądź udoskonalić umiejętności we wskazanym poniżej zakresie.
 • baner

  KURS SZACHOWY

  Zajęcia w ramach kursu odbywają się raz w tygodniu po dwie godziny lekcyjne – w sumie 90 minut.
  Grupa od 8 do 16 osób.
 • baner

  Kurs florystyczny

  Cały kurs trwa 50 godzin
  10 godzin zajęć teoretycznych oraz 40godzin zajęć praktycznych

Kurs gastronomiczny - Kuchnie narodów

Celem kursu jest nabycie przez uczestników wiedzy teoretycznej i praktycznej związanej z przygotowanie dań kuchni z różnych krajów.

Wymagania dotyczące uczestnika kursu:
Kurs ma charakter otwarty, w szkoleniu może uczestniczyć każdy, kto chce nabyć bądź udoskonalić umiejętności we wskazanym poniżej zakresie.
Czas trwania kursu:
Kurs trwa 2 dni - łącznie 16 godzin
Ilość osób:
Grupa 8-10 osobowa.
Program kursu:
• Kuchnia włoska
• Kuchnia hiszpańska
• Kuchnia grecka
• Kuchnia żydowska
• Kuchnia azjatycka
Wszystkie tematy z programu kursu są omówione zarówno na zajęciach teoretycznych jak i praktycznych. Kurs nastawiony jest na praktykę i 80% czasu zajmują zajęcia praktyczne.

Dokument uzyskany po zakończeniu kursu:
Warunkiem ukończenia kursu jest uzyskanie przez słuchacza zaliczenia z przedmiotów przewidzianych w planie nauczania oraz zdanie egzaminu wewnętrznego przed komisją egzaminacyjną powołaną przez organizatora kształcenia.
Słuchacze, którzy ukończyli kurs z wynikiem pozytywnym uzyskują certyfikat ukończenia kursu.
Możliwość wystawienia certyfikatu w języku angielskim - ważne na terenie UE.