• baner

  PROTINUS

  Ośrodek Szkoleniowo – Badawczy

  Realizujemy przedsięwzięcia edukacyjne i badawcze poprzez przygotowanie ekspertyz, raportów i opinii.
  Realizujemy wspólnie projekty służące diagnozowaniu i rozwiązywaniu problemów we wdrażaniu nowych rozwiązań i technologii.
 • baner

  Profesjonalny Kurs Baristyczny

  Kurs ma charakter otwarty, w szkoleniu może uczestniczyć każdy, kto chce nabyć bądź udoskonalić umiejętności we wskazanym poniżej zakresie.
 • baner

  KURS SZACHOWY

  Zajęcia w ramach kursu odbywają się raz w tygodniu po dwie godziny lekcyjne – w sumie 90 minut.
  Grupa od 8 do 16 osób.
 • baner

  Kurs florystyczny

  Cały kurs trwa 50 godzin
  10 godzin zajęć teoretycznych oraz 40godzin zajęć praktycznych

O nas

Misją Ośrodka Szkoleniowo-Badawczego „PROTINUS" jest dążenie do wspólnej organizacji przedsięwzięć edukacyjnych i badawczych, realizacja wspólnych projektów służących wymianie doświadczeń oraz wdrażanie nowych technologii i rozwiązań we współpracy z firmami szczególnie z branży rolno-spożywczej oraz mięsnej.

Głównymi działaniami Ośrodka Szkoleniowo-Badawczego „PROTINUS” są: organizacja oraz prowadzenie szkoleń i kursów zawodowych, badania naukowe we współpracy z partnerami naukowymi, a także rozwijanie nowych technologii i ich zastosowanie w przemyśle.

Zaświadczenie o wpisie do ewidencji szkół niepublicznych

Na podstawie art.82 ust.3 i 3a ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty(Dz. U. z 2004 r. Nr 256,poz.2572 ze zm.) w związku z art.104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz.267) po rozpatrzeniu wniosku złożonego przez Pana Mirosława Popławskiego – Prezydent Miasta Białegostoku zaświadcza, że niżej wymieniona placówka została wpisana do ewidencji szkół niepublicznych pod poz. 340– prowadzonej przez Departament Edukacji Urzędu Miejskiego w Białymstoku o nazwie:
PROTINUS Ośrodek Szkoleniowo – Badawczy w Białymstoku