• baner

  Kurs na Operatora Wózka Jezdniowego z Napędem Silnikowym (wózki widłowe)

  Cały kurs trwa 50 godzin
  Kurs obejmuje 47 godzin zajęć teoretycznych oraz 20 godzin zajęć praktycznych
  Cena 560zł . Grupa 8-10 osób.

Kurs na Operatora Wózka Jezdniowego z Napędem Silnikowym

(wózki widłowe)

Wymagania dotyczące uczestnika kursu:

 • ukończone 18 lat
 • wykształcenie minimum podstawowe
 • zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do pracy jako operator wózka
Czas trwania kursu:
Kurs obejmuje 47 godzin zajęć teoretycznych oraz 20 godzin zajęć praktycznych.
Ilość osób:
Grupa 15-20 osobowa.
Program kursu:
 • Typy stosowanych wózków jezdniowych.
 • Budowa wózka.
 • Czynności kierowcy przy obsłudze wózków przed podjęciem pracy i po pracy wózkami.
 • Czynności kierowcy w czasie pracy wózkami.
 • Wiadomości z zakresu ładunkoznawstwa.
 • Wiadomości z zakresu BHP.
 • Wiadomości o dozorze technicznym.
 • Informacje na temat bezpiecznej wymiany butli gazowych w wózkach jezdniowych.
 • Praktyczna nauka jazdy oraz bezpieczna wymiana butli.

Celem szkolenia jest nabycie przez uczestników wiedzy teoretycznej i praktycznej, niezbędnej do obsługi wózków jezdniowych z napędem silnikowym oraz bezpiecznej wymiany butli gazowych w wózkach.

Dokument uzyskany po zakończeniu kursu:
Zaświadczenie o ukończeniu kursu wydane na podstawie §6 rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 3 lutego 2006r. w sprawie uzyskania i uzupełnienia przez osoby dorosłe wiedzy ogólnej, umiejętności  i kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych (Dz. U. Nr 31, poz. 216). Opcjonalnie po pozytywnie zdanym egzaminie państwowym przed komisją UDT uprawnia do obsługi wózków podnośnikowych. Możliwość wystawienia zaświadczenia w języku angielskim - ważne na terenie UE.

Koszt kursu - 560zł