• baner

  PROTINUS

  Ośrodek Szkoleniowo – Badawczy

  Realizujemy przedsięwzięcia edukacyjne i badawcze poprzez przygotowanie ekspertyz, raportów i opinii.
  Realizujemy wspólnie projekty służące diagnozowaniu i rozwiązywaniu problemów we wdrażaniu nowych rozwiązań i technologii.
 • baner

  Profesjonalny Kurs Baristyczny

  Kurs ma charakter otwarty, w szkoleniu może uczestniczyć każdy, kto chce nabyć bądź udoskonalić umiejętności we wskazanym poniżej zakresie.
 • baner

  KURS SZACHOWY

  Zajęcia w ramach kursu odbywają się raz w tygodniu po dwie godziny lekcyjne – w sumie 90 minut.
  Grupa od 8 do 16 osób.
 • baner

  Kurs florystyczny

  Cały kurs trwa 50 godzin
  10 godzin zajęć teoretycznych oraz 40godzin zajęć praktycznych

AKTUALNOŚCI

1    2    3    4    5    6   

 

Kurs baristy w Lipsku

 „Staż zawodowy- nauka w praktyce”

W terminie 26-27.08.2020r. odbył się Kurs baristy realizowany przez PROTINUS w Lipskim Ośrodku Lokalnej Aktywności. Zajęcia były prowadzone przez trenera- baristę panią Alicję Brzezowską.

więcej ...

Opublikowano: 16.09.2020r.

Projekt „ElektroIT”

Projekt „ElektroIT” o numerze umowy RPPD.03.03.01-20-0220/19 realizowany w ramach Osi priorytetowej III Kompetencje i kwalifikacje, Działanie 3.3 Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki, Poddziałanie 3.3.1 Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.

więcej ...

Opublikowano: 17.08.2020r.

„Kompleksowy program rozwoju ZSTiO nr 4 w Łomży”

Projekt „Kompleksowy program rozwoju ZSTiO nr 4 w Łomży” o numerze umowy RPPD.03.03.01-20-0191/18 realizowany w ramach Osi priorytetowej III Kompetencje i kwalifikacje, Działanie 3.3 Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki, Poddziałanie 3.3.1 Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.

więcej ...

Opublikowano: 17.08.2020r.

Staż zawodowy- nauka w praktyce

 „Staż zawodowy- nauka w praktyce” Projekt „Staż zawodowy- nauka w praktyce” o numerze umowy RPPD.03.03.01-20-0158/17-00 realizowany w ramach Osi priorytetowej III Kompetencje i kwalifikacje, Działanie 3.3 Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki, Poddziałanie 3.3.1 Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.

więcej ...

Opublikowano: 05.08.2019r.

Praktyczne kompetencje w moim zawodzie

 „Praktyczne kompetencje w moim zawodzie” Projekt „Praktyczne kompetencje w moim zawodzie” o numerze umowy RPPD.03.03.01-20-0157/17-00 realizowany w ramach Osi priorytetowej III Kompetencje i kwalifikacje, Działanie 3.3 Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki, Poddziałanie 3.3.1 Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.

więcej ...

Opublikowano: 03.08.2019r.

Protokół z rozeznania rynku na zakup usługi gastronomicznej

 „Praktyczne kompetencje w moim zawodzie” - protokół W ramach rozeznania rynku na zakup usługi gastronomicznej w związku z realizacją programustażowegow ramach projektu „Praktyczne kompetencje w moim zawodzie”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi priorytetowej III Kompetencje i kwalifikacje, Działanie 3.3 Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki, Poddziałanie 3.3.1 Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki RPOWP na łata 2014-2020

więcej ...

Opublikowano: 20.05.2019r.

Protokół z rozeznania rynku na zakup usługi noclegowej

 „Praktyczne kompetencje w moim zawodzie” - protokół W ramach rozeznania rynku na zakup usługi noclegowej w związku z realizacją programu stażowego w ramach projektu „Praktyczne kompetencje w moim zawodzie”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi priorytetowej I Kompetencje i kwalifikacje, Działanie 3.3 Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki, Pod działanie 3.3.1 Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki RPOWP na lata 2014-2020

więcej ...

Opublikowano: 20.05.2019r.

Protokół z przeprowadzonego rozeznania rynku

W ramach rozeznania rynku na zakup usługi noclegowej i gastronomicznej w związku z realizacją programu stażowego ramach projektu „Staż zawodowy-nauka w praktyce”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi priorytetowej III Kompetencje i kwalifikacje, Działanie 3.3 Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki, Poddziałanie 3.3.1 Ksztalcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki RPOWP na lata 2014-2020.

więcej ...

Opublikowano: 20.05.2019r.

Akademia Newtona

 Akademia Newtona W marcu i kwietniu 2019 roku PROTINUS Ośrodek Szkoleniowo - Badawczy w Białymstoku zrealizował cykl warsztatów w ramach Akademii Newtona przeprowadzonych metodą eksperymentu przez wykładowców Uniwersytetu Białostockiego dla uczniów i uczennic Gimnazjum Publicznego nr 1 im. Ignacego Gilewskiego w Siemiatyczach oraz Szkoły Podstawowej nr 3 im. Jana Pawła II w Siemiatyczach. Warsztaty zrealizowane zostały w ramach projektu pt.: „SZKOŁA WYZWAŃ” dofinansowanego w ramach Osi priorytetowej III Kompetencje i kwalifikacje, Działanie 3.1 Kształcenie i edukacja, Poddziałanie 3.1.2. Wzmocnienie atrakcyjności i podniesienie jakości oferty edukacyjnej w zakresie kształcenia ogólnego.

więcej ...

Opublikowano: 25.04.2019r.

Akademia Astronoma

 Akademia Astronoma W marcu i kwietniu 2019 roku PROTINUS Ośrodek Szkoleniowo - Badawczy w Białymstoku zrealizował cykl warsztatów w ramach Akademii Astronoma przeprowadzonych metodą eksperymentu przez wykładowców Uniwersytetu Białostockiego dla uczniów i uczennic Gimnazjum Publicznego nr 1 im. Ignacego Gilewskiego w Siemiatyczach oraz Szkoły Podstawowej nr 3 im. Jana Pawła II w Siemiatyczach. Warsztaty zrealizowane zostały w ramach projektu pt.: „SZKOŁA WYZWAŃ” dofinansowanego w ramach Osi priorytetowej III Kompetencje i kwalifikacje, Działanie 3.1 Kształcenie i edukacja, Poddziałanie 3.1.2. Wzmocnienie atrakcyjności i podniesienie jakości oferty edukacyjnej w zakresie kształcenia ogólnego.

więcej ...

Opublikowano: 25.04.2019r.

„Praktyczne kompetencje w moim zawodzie” - Rozeznanie rynku

 „Praktyczne kompetencje w moim zawodzie” - Rozeznanie rynku Zapewnienia noclegów oraz pełnego Wyżywienia uczestnikom wyjazdowego programu stażowego w ramach projektu „Praktyczne kompetencje w moim zawodzie”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej III Kompetencje i kwalifikacje, Działanie 3.3 Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki, Poddziałanie 3.3.1 Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki RPOWP na lata 2014-2020.

więcej ...

Opublikowano: 15.04.2019r.